SER-advies gelijke kansen onderwijs: Investeer in ontwikkeling en kwaliteit van leraren en schoolleiders

18 juni 2021

Investeer in ontwikkeling en kwaliteit van leraren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs en pak het lerarentekort aan. Dat staat in het nieuwste advies van de Sociaal-Economische Raad over de gelijke kansen in het onderwijs. De VO-raad herkent zich in de hoofdlijnen van het SER-advies en ziet het als een ondersteuning voor het pleidooi van de gezamenlijke onderwijsorganisatie voor groot onderhoud aan het onderwijs. Het SER-advies sluit ook aan bij eerdere adviezen van de Onderwijsraad en het Sociaal Cultureel Planbureau, onder andere voor wat betreft het pleidooi voor latere selectie van leerlingen.

De SER komt in het advies met een samenhangend pakket aan aanbevelingen om kansengelijkheid te bevorderen. Daarbij is een hogere kwaliteit van het basis- en voortgezet onderwijs cruciaal. In april en december 2020 en april 2021 heeft de SER een aantal expert- en dialoogbijeenkomsten georganiseerd voor de commissie Bevorderen gelijke kansen.

De belangrijkste adviezen op een rij:

  • Zorg voor betere randvoorwaarden voor leraren, zoals kleinere klassen, meer salaris, minder werkdruk, meer tijd.
  • Zorg ervoor dat het moment van selecteren in basis- en voortgezet onderwijs voor de jongeren die dat nodig hebben wordt verlaat. Combineer een brede brugklas met voldoende differentiatiemogelijkheden tussen leerlingen.
  • Zorg voor diversiteit en inclusie in de klas, passende ondersteuning voor alle leerlingen, een breed aanbod van ontwikkelmogelijkheden en een breed netwerk voor alle leerlingen.
  • Benut digitale middelen in de klas optimaal, stimuleer een gezonde leefstijl, heb meer aandacht voor barrières bij in- en doorstroom in het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en zorg voor betere studie- en arbeidsmarktinformatie voor jongeren en hun ouders zodat zij kiezen voor kansrijke studierichtingen waaraan behoefte is op de arbeidsmarkt.
  • Zorg er voor dat jongeren die met minder kansen de arbeidsmarkt betreden, de mogelijkheid krijgen opgelopen achterstand in te halen en toegang kunnen krijgen tot een baan met ontwikkelperspectief.
     

De SER concludeert dat de coronacrisis de bestaande kansenongelijkheid tussen kinderen en jongeren heeft vergroot. Kinderen en jongeren uit gezinnen met een lagere sociaaleconomische achtergrond ervaren in grotere mate de negatieve effecten van de maatregelen die vanwege corona zijn genomen in het onderwijs. Zo is de kloof vergroot tussen kinderen met een stimulerende en faciliterende thuisomgeving en kinderen die dat ontberen.