VO-raad steunt pleidooi Onderwijsraad: brede onderbouw voor alle leerlingen

14 april 2021

Een verplichte brede driejarige onderbouw voor alle leerlingen is nodig om de toegankelijkheid, kansengelijkheid en socialiserende functie van het onderwijs te waarborgen, stelt de Onderwijsraad in een vandaag verschenen advies. De raad adviseert om later te selecteren en beter te differentiëren zodat leerlingen meer tijd en mogelijkheden hebben om hun capaciteiten te ontwikkelen. De VO-raad onderschrijft dit advies van harte. Het sluit aan bij 'De Toekomst van ons Onderwijs', de visie die de onderwijssector in 2020 presenteerde. De Onderwijsraad concretiseert nu de ambitie om een einde te maken aan de vroege selectie van leerlingen.

Meer differentiëren en later selecteren is nodig om de nadelige gevolgen van het huidige stelsel, zoals talentverspilling en kansenongelijkheid, het hoofd te bieden. Het is duidelijk dat een niet-vrijwillige invoering van een meerjarige onderbouw ingrijpende gevolgen heeft voor scholen. De VO-raad vindt dan ook dat voor een dergelijke structuurwijziging de randvoorwaarden, zoals voldoende menskracht, vaardigheden, tijd en geld, op orde moeten zijn. 

De Onderwijsraad wil de selectie van leerlingen uitstellen tot na de eerste drie leerjaren van het voortgezet onderwijs. Het huidige schooladvies en de eindtoets in groep 8 van het basisonderwijs komen te vervallen. VO-scholen krijgen als het aan de Onderwijsraad ligt een flexibel programma om leerlingen onderwijs te bieden dat aansluit bij wat ze kunnen en past bij hun ontwikkeling. Vakken worden op verschillende cognitieve niveaus aangeboden. In het basisonderwijs en de driejarige brugperiode moet het aanbod beter afgestemd worden op alle leerlingen en in het bijzonder op de behoeften van cognitief sterke leerlingen. Voor het vmbo stelt de Onderwijsraad voor dat leerlingen na de driejarige brugperiode de mogelijkheid hebben om toe te werken naar een mbo-diploma (op niveau 2, 3 of 4). Hiermee wordt het eerste diploma dat leerlingen halen in het voortgezet onderwijs voor iedereen een startkwalificatie.


Webinars 

Op 16 april vindt er vanuit de Onderwijsraad over dit advies een besloten webinar plaats voor genodigden uit het onderwijsveld. Op 23 april organiseert de VO-raad om 9.00 uur een webinar voor schoolleiders en bestuurders, waarin Onderwijsraadvoorzitter Edith Hooge het advies toelicht en we met elkaar in gesprek gaan over het advies. Schoolleiders en bestuurders kunnen zich hiervoor aanmelden via het online formulier.