Shortlist kennisagenda onderwijs bekend

29 juni 2021

Het NRO heeft zes thema’s opgesteld voor een gezamenlijke kennisagenda voor het onderwijs. Op deze kennisagenda komen de belangrijkste kennisthema’s om kwalitatief hoogstaand onderwijs te kunnen (blijven) bieden in het po, vo en mbo. De agenda is een belangrijke bouwsteen voor de nieuwe NRO-programmering.

De thema’s zijn:

  • School als lerende en professionele organisatie
  • Kennis en vaardigheden van leerlingen
  • Toegang tot inclusieve(re) leeromgeving
  • Gelijke kansen
  • Technologie in het onderwijs
  • Kwalificaties van toekomstige leraren en kwaliteit opleiding
     

Zowel onderwijsprofessionals als -onderzoekers hebben een voorname rol gehad bij de totstandkoming van de shortlist. Nu worden de zes thema’s nader uitgewerkt en wordt bepaald hoe de kennisvragen het beste kunnen worden beantwoord. De uitgewerkte thema’s vormen samen de kennisagenda voor het onderwijs.

Kennis uit onderzoek kan besturen, schoolleiders en leraren helpen om gefundeerde, kennisgedreven beslissingen te nemen. Onder andere de ontwikkeling van deze kennis is op dit moment nog niet optimaal ingericht. Een gezamenlijke kennisagenda onderwijs moet richting geven aan een relevante onderzoeksagenda. NRO begeleidt het proces om, in samenspraak met onderwijsprofessionals en onderwijsonderzoekers, tot deze kennisagenda te komen en kondigt daarom de shortlist aan met de genoemde zes thema’s.

Schoolontwikkeling en innovatie kunnen bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs en de aantrekkelijkheid van het lerarenberoep, maar vragen ook om aandacht en facilitering. Besturen en scholen in het vo geven aan dat zij behoefte hebben aan kennis over wat wel en niet werkt, aan goede voorbeelden van andere scholen en aan onderzoek dat aansluit op de schoolpraktijk. De VO-raad zet zich dan ook in om de ontwikkeling van kennis uit onderzoek beter af te stemmen op de behoeften van de onderwijspraktijk.