Smartphonebeleid op orde, praktijk blijft wat achter

20 juni 2024

Bijna 94% van de deelnemers van de peiling in de recente poll-app geeft aan dat zij smartphonebeleid hebben opgesteld dat conform de landelijk afspraak is. De poll hierover is ingevuld door 115 respondenten, onder wie 89 schoolleiders, 8 rector-bestuurders en 14 bestuurders.

Op de scholen van ruim 62% van de respondenten werkt dit beleid ook goed in de praktijk. Van de overige 32%, waarbij het nog niet goed werkt, geeft ongeveer de helft aan dat zij verwachten dat dit wat tijd nodig heeft. De andere helft is actief op zoek naar manieren om de uitvoering van het beleid te verbeteren.

Afspraak smartphones in de klas
Op 1 januari is de hoofdlijnenafspraak over smartphones in de klas ingegaan. De richtlijn van deze afspraak is dat alleen nog educatief gebruik van smartphones in de les is toegestaan. Dit noemen we wel het ‘nee, tenzij’-beleid. Uit de nulmeting van OCW bleek dat vóór de ingangsdatum van 1 januari ruim tachtig procent van de schoolleiders beleid had gemaakt dat conform deze afspraak is. Inmiddels zijn we een half jaar onderweg. Hoe werkt het beleid in de praktijk? Welke knelpunten worden op scholen ervaren en welke ondersteuning is er verder nog nodig? Deze vragen hebben we vorige week gesteld in de poll app.


Knelpunt: handhaving

De belangrijkste ervaren knelpunten liggen op het gebied van handhaving: ruim 41% heeft te maken met personeel/collega’s die de regels niet handhaven en ruim 38% van de scholen merkt dat leerlingen (en ouders) zich niet aan de regels houden. Daarnaast heeft 34% te maken met het ‘waterbedeffect’: de verschuiving van afleiding van smartphones naar andere devices, zoals laptops. Een kleinere groep (20%) ervaart praktische problemen en gelukkig is er ook een groep (25%) die geen knelpunten ervaart.

Behoefte aan ondersteuning

De behoefte aan ondersteuning ligt voornamelijk op het vlak van omgaan handhaving (38%), evalueren van beleid (30%), het waterbedeffect (25%) en het oplossingen voor praktische problemen (20%).  

Hoe nu verder?

  • Samen met Kennisnet bekijken we wat mogelijk is om het ‘waterbedeffect’ aan te pakken.  
  • Verder adviseren we om voor de zomervakantie het smartphonebeleid te evalueren. Hiervoor kun je als school deze vragenlijst gebruiken. De vragenlijst is gebruikt in het onderzoek van de Radboud Universiteit.
  • Inspiratie en ondersteuning is te vinden op de themapagina smartphonebeleid.