Smartphones; toestaan of niet? Helderheid dankzij een ethisch gesprek 

10 mei 2023

Moeten we smartphones op school toestaan, of niet? Het is een vraag die op veel scholen leeft. Zo ook op X11, een school voor media en vormgeving in Utrecht. Hoe kom je tot het antwoord op deze vraag? X11 organiseerde een sessie met het hele team aan de hand van het Ethiekkompas van Kennisnet: een praktische tool voor onderwijsteams met een ethische vraag rond digitalisering. De VO-raad en Kennisnet volgden de stappen die het team samen doorliep om tot een antwoord te komen. 

Op X11 zien ze dat smartphones aan de ene kant verrijkend, en aan de andere kant verstorend zijn. Docenten en schoolleiding voelen de onrust in school door mobieltjes groeien. Maar de school ziet het ook nadrukkelijk als haar opdracht leerlingen goed om te leren gaan met technologie, en kun je smartphones dan wel verbannen? 

Aanleiding voor een gesprek. Om dat gesprek gefundeerd en gestructureerd te voeren, organiseerde X11 een sessie met het hele team aan de hand van het Ethiekkompas van Kennisnet. Deze gespreksmethodiek stelt waarden centraal, en levert een gestructureerde reflectie en afgewogen antwoord op.  

Benieuwd naar het proces en de uitkomst daarvan op X11? Lees het hele artikel.  


Ook aan de slag met het Ethiekkompas?  

Heb je op school ook behoefte aan een tool om de omgang met smartphones goed te kunnen bespreken? Of speelt er een andere (ethische) vraag? Alle scholen kunnen het Ethiekkompas vrij gebruiken. Het instrument is bedoeld voor alle lagen in het onderwijs en kan worden toegepast in lerarenteams, op bestuursniveau of sectorniveau, maar juist ook in gemengde teams. Het duurt 1,5 à 2,5 uur om de tool te doorlopen. Het is prettig als daarbij een gespreksleider aanwezig is.  
 
Voor meer informatie en gebruik van de tool, ga naar de website van Kennisnet