Sociale partners en kabinet sluiten convenant over extra investeringen in het funderend onderwijs

31 oktober 2019

Vrijdag 1 november hebben sociale partners een convenant gesloten met het kabinet over de aanpak van het personeelstekort en de werkdruk in het funderend onderwijs. Het kabinet investeert 460 miljoen euro extra in het primair en voortgezet onderwijs. Dit is voor de korte termijn een belangrijke stap vooruit. Hiermee kunnen we werken aan de aanpak van het personeelstekort en de hoge werkdruk.

Voor het overgrote deel gaat het om een incidentele investering voor 2020 en 2021. Voor de jaren daarna blijven structurele investeringen noodzakelijk. In een brief  aan de Tweede Kamer zullen de sociale partners aan de Kamerleden vragen zich bij motie uit te spreken dat zij zich maximaal zullen inspannen om de huidige incidentele investeringen in een volgende kabinetsperiode structureel te maken. 

Voor de korte termijn zijn we positief. Wij zien deze investering als een noodzakelijke overbrugging naar de komende kabinetsperiode.

Paul Rosenmöller Voorzitter VO-raad

Paul Rosenmöller, voorzitter VO-raad: "Voor de korte termijn zijn we positief. Wij zien deze investering als een noodzakelijke overbrugging naar de komende kabinetsperiode. Het gaat om een substantieel bedrag waarmee we nu in en met scholen aan de slag kunnen. Daarnaast is dit convenant van grote waarde omdat het laat zien dat sociale partners en het kabinet samen werk willen maken van blijvend goed onderwijs voor alle leerlingen."

Het convenant voorziet in 150 miljoen euro voor het voortgezet onderwijs voor de jaren 2020 en 2021. Eenzelfde bedrag komt voor het primair onderwijs beschikbaar. Daarnaast wordt voor het po 97 miljoen euro van de voor 2023 toegezegde werkdrukmiddelen naar voren gehaald. De leraren worden actief betrokken bij de besteding van deze extra investeringen.

Ook wordt er 14,2 miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor begeleiding van zij-instromers, 10,6 miljoen voor begeleiding en behoud van nieuwe leraren en een structurele investering van 16,5 miljoen euro voor een salarisverhoging van leraren in het diplomagerichte vso.