Stappenplan voor het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen beschikbaar

14 november 2019

Stichting Kennisnet heeft een stappenplan ontwikkeld voor het kiezen van nieuwe (digitale) leermiddelen. In dit stappenplan komen alle fasen aan bod die een docent, sectie, team of school kan doorlopen om uiteindelijk een leermiddel te vinden dat aansluit op de onderwijsvisie van de school.

Uit eerder onderzoek - de ‘Verkenning proces leermiddelenkeuze’ van Stichting Kennisnet en SLO - is gebleken dat het keuzeproces van leermiddelen in po- en vo-scholen effectiever kan. Veel scholen doorlopen niet een vooraf bepaald proces en kijken niet verder dan de leermiddelen van een aantal bekende educatieve uitgeverijen. Daarmee loopt een leraar, sectie of school het risico niet het leermiddel te krijgen dat men nodig heeft. In het onderzoek wordt een aantal aanbevelingen gedaan om dit te verbeteren. Het stappenplan van Kennisnet sluit hierop aan. 

Functionaliteit catalogusinformatie 

De VO-raad heeft samen met de PO-Raad en MBO Raad naar aanleiding van de 'Verkenning proces leermiddelenkeuze' daarnaast de bouw van een ‘functionaliteit catalogusinformatie’ afgedwongen. In deze functionaliteit stellen leermiddelmakers objectieve informatie over hun leermiddelen beschikbaar. Ook is er ruimte voor open leermateriaal, zoals de Stercollecties van VO-content en Erfgoedmateriaal van culturele instellingen. Met de functionaliteit catalogusinformatie krijgen scholen een transparant en volledig overzicht van het beschikbare aanbod. De catalogus is al beschikbaar. Dit schooljaar worden de educatieve uitgeverijen daaraan gekoppeld.