Stichtingsnorm behalen door religieuze richtingen te combineren kan niet

06 juni 2019

De Raad van State oordeelde op 5 juni 2019 opnieuw dat het combineren van religieuze richtingen om zo de stichtingsnorm te halen niet kan.

Bij een aanvraag voor bekostiging van nieuwe scholen in Amsterdam, Den Haag, Deventer, Rotterdam en Utrecht werden vijf verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen gecombineerd. De Raad concludeert dat de stichting die de aanvraag deed niet heeft aangetoond voldoende leerlingen te trekken en stelt de minister voor basis- en voortgezet onderwijs daarom in het gelijk om het verzoek voor bekostiging af te wijzen.

Wetvoorstel ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’

Het kabinet wil meer ruimte bieden om nieuwe scholen te stichten. Een wetsvoorstel hiertoe is in oktober 2018 naar de Tweede Kamer gestuurd. Op Rijksoverheid.nl staat meer informatie over het wetsvoorstel 'Meer ruimte voor nieuwe scholen'.  De Tweede Kamer behandelt het voorstel.

Met het wetsvoorstel beoogt de regering tegenover het bieden van meer ruimte voor de stichting van scholen, meer waarborgen te regelen voor de kans van slagen van zo’n initiatief. Voor het starten van een nieuwe school is in de nieuwe systematiek een aanzienlijk draagvlak nodig, ook op de lange termijn.