Subsidieregeling inhaal- en ondersteuningsprogramma’s: vereenvoudiging verantwoording en preventieve inzet

29 oktober 2020

De Tweede Kamer heeft op 27 oktober 2020 een motie aangenomen om de verantwoording over de subsidie inhaal- en ondersteuningsprogramma’s te vereenvoudigen en de mogelijkheid open te stellen om de middelen ook preventief in te zetten.

In de aangenomen motie is de regering gevraagd om de verantwoording over de ontvangen middelen, die volgens de subsidieregeling via de jaarverslaggeving model G1 / G2 gaat, te vereenvoudigen zodat de middelen niet besteed hoeven te worden aan bureaucratische verantwoording maar aan onderwijs. Tevens is de regering verzocht om de middelen ook preventief te mogen inzetten, zodat achterstanden niet alleen gerepareerd, maar ook voorkomen kunnen worden. 


De VO-raad vindt het belangrijk dat de middelen en inspanning zoveel mogelijk terechtkomen waar ze het hardst nodig zijn: bij de leerlingen. En heeft daarom bij het ministerie aangedrongen op het vereenvoudigen van de verantwoording. Tevens wordt in deze motie gehoor gegeven aan een breed gedragen verzoek van onze leden om de middelen in te mogen zetten om achterstanden niet alleen weg te werken, maar ook te voorkomen. De VO-raad denkt dat door een dergelijke aanpassing van de regeling nóg meer leerlingen extra kunnen worden ondersteund bij het volgen van onderwijs in deze door corona beheerste tijden.

Brief naar OCW

De PO-Raad, VO-raad en MBO Raad stuurden 30 oktober in lijn met de motie een brief naar de ministers van OCW, waarin zij vragen de administratieve lasten zoveel mogelijk beperkt te houden.