Terugkijken: inspiratiebijeenkomst ‘Hoe organiseer je een goede landing in het vo voor ISK-leerlingen?'

26 juni 2024

Op 20 juni jl. organiseerde Voortgezet Leren in samenwerking met LOWAN de inspiratiebijeenkomst ‘Hoe organiseer je een goede landing in het vo voor ISK-leerlingen?'. Tijdens deze online conferentie deelden professionals uit de praktijk hun expertise en werden tips en ervaringen uitgewisseld over hoe je als reguliere vo-school begeleiding kunt bieden aan instromende nieuwkomersleerlingen. De gehele bijeenkomst is nu terug te kijken.


Aanleiding voor deze inspiratiebijeenkomst is dat veel vo-scholen te maken hebben of op korte termijn te maken krijgen met de instroom van - een groter aantal - nieuwkomersleerlingen vanuit ISK’s. Het bieden van passende ondersteuning aan deze leerlingen, gericht op bijvoorbeeld taalontwikkeling, brede (talent)ontwikkeling en welbevinden, blijft ook in het reguliere onderwijs essentieel. Hoe geef je als school invulling aan deze begeleiding? Wat is er mogelijk en waar moet je allemaal aan denken? Tijdens de inspiratiebijeenkomst gaven drie sprekers een presentatie over deze vaak lastige vraagstukken: Anne Marie van Lanen, directeur a.i. Global College in Eindhoven, Monique Mulder, coördinator zorg en onderwijs op de ISK (METZO) en Jannelies Mik, rector ISK en directeur van het Expertisecentrum Anderstaligen Groningen (ECAG).

Overeenkomsten

De presentaties bieden uiteenlopende inzichten en handvatten, maar hebben tegelijkertijd veel overeenkomsten. Zo werd de eigen verantwoordelijkheid voor scholen om NT2-expertise in huis te hebben aangestipt, alsook het belang van kijken naar de individuele behoeften van de nieuwkomersleerlingen in plaats van een algemene aanpak te ontwikkelen. Ook de urgentie van bewustzijn onder leraren werd aangestipt: zij moeten zich bewust zijn van het feit dat zij anderstalige leerlingen in hun klas hebben en daar actief naar handelen.

Lees de brochure

Om scholen te ondersteunen en te stimuleren bij beleidsontwikkeling op het gebied van de instroom van ISK-leerlingen in het reguliere vo, heeft de VO-raad een herziene versie van de brochure ‘Maatwerk voor nieuwkomersleerlingen’ gepubliceerd. Hierin zijn adviezen vanuit onderzoek, ervaringen van scholen, tips en verwijzingen naar ondersteuning te vinden. Daarnaast bevat de brochure een overzicht van verschillende vormen van maatwerk die mogelijk zijn voor nieuwkomers. Lees de brochure hier.