Testament GreenDeal: versnel verduurzaming van scholen

06 september 2018

Een stevige opschaling van de verduurzaming van schoolgebouwen is nodig. Die boodschap geeft de Green Deal Scholen. Het programma van de Green Deal Scholen is nagenoeg afgerond en stelde daarom met nauw betrokkenen een eindverkenning op om cruciale lessen door te kunnen geven.

De eindverkenning schetst een beeld van koplopers die uit de startblokken zijn. Veel gaat goed: steeds meer gemeenten en schoolbesturen plannen de kwaliteitsverbetering van hun gebouwen. Ook duurzaamheid op zichzelf heeft de wind in de rug. De beschikbaarheid van informatie en kennis is verder verbeterd. Er is een brede mix aan beleidsinstrumentarium voorhanden. Toch blijkt het niet zo eenvoudig om op grote schaal volume te bereiken en een complex spelersveld grootschalig in beweging te krijgen.

Brede verduurzaming laat nog op zich wachten. De duurzaamheidsargumenten en steun van buiten zijn niet altijd overtuigend genoeg. De deskundigen van de Green Deal twijfelen of het voorzien in kennis, informatie en instrumenten ervoor gaat zorgen dat scholen meer verduurzamen. Ook werken professionele partijen zoals adviesbureaus, gemeentelijke diensten, bouwbedrijven, energiecoördinatoren en docententeams regelmatig langs elkaar heen en soms zelfs tegen elkaar in. Er zijn ook vragen bij schoolbesturen of het voor hen wel verstandig is aan de lange termijn (met risico’s, onzekerheden, veranderingen, gebrekkige garanties) de voorkeur te geven boven de veel zekerder en hun bekende korte-termijn-praktijk. 

Arrangementen die transacties mogelijk maken

Voor de opvolging van de Green Deal is een andere strategie nodig om scholen en gemeenten in beweging te krijgen. Arrangementen die transacties mogelijk maken, moeten als aantrekkelijk of onvermijdelijk ervaren worden door scholen en gemeenten. Daar moet regie op gevoerd worden, toegespitst op het bevorderen van de ontwikkeling van deze arrangementen. Er is al een eerste volgende activiteit uit de Green Deal gekomen: Aardgasvrije scholen.