Thuisschoolmaatje stopt per 1 september

09 juli 2020

Aan het begin van de coronacrisis heeft de VO-raad het initiatief genomen om het project Thuisschoolmaatje op te zetten. Thuisschoolmaatje biedt een antwoord op de acute vraag van leerlingen die moeite hebben met het thuisonderwijs. Het project, dat eind maart startte, geeft deze leerlingen een extra steuntje in de rug. Met het volledig openen van de scholen na de zomervakantie ronden we dit project af en dragen we per 1 september elementen van het project over aan andere partijen.

Het goedlopende initiatief, ontworpen door Academie Tien uit Utrecht, is aan de start van de coronacrisis door de VO-raad landelijk uitgerold. In een paar maanden tijd zijn er 2.500 vrijwilligers getraind, 54 regio's ingericht met 71 regiocoördinatoren en zijn er ruim 600 leerlingen gekoppeld aan een thuisschoolmaatje. De leerlingen voeren drie keer per week een online gesprek met hun thuisschoolmaatje over hoe het gaat en waar zij tegenaan lopen. De reacties van de maatjes en de leerlingen zijn, vrijwel zonder uitzondering, positief. Voor deze leerlingen is het heel waardevol om in deze lastige periode iemand te hebben die naar hem of haar luistert, en met hem of haar meedenkt.  

Nu de scholen vanaf september weer geheel open kunnen, is het voor de VO-raad een logisch moment om Thuisschoolmaatje af te ronden. Tegelijkertijd borgen we zoveel mogelijk elementen van het concept en de aanpak. Ook in reguliere schoolsettingen heeft een deel van de leerlingen baat bij een maatje buiten de school. 

Borgen van ondersteuning, enthousiasme en netwerk

Leerlingen die nu ondersteuning krijgen van een thuisschoolmaatje en dat contact graag willen voortzetten, krijgen hiervoor zoveel mogelijk die gelegenheid. Dit gebeurt altijd in afstemming met ouders en school. 

We willen het enthousiasme van vrijwilligers die ook na de zomervakantie beschikbaar zijn blijven benutten. Wie dat wil kan het werk als vrijwilliger voortzetten bij regionale of lokale non-profitorganisaties die een aanbod hebben dat vergelijkbaar is met Thuisschoolmaatje. Vrijwel al deze organisatie hebben een dringend tekort aan vrijwilligers. Direct na de zomervakantie worden de vrijwilligers geïnformeerd over de mogelijkheden.

Nieuw initiatief 'Studenten voor scholieren'

Ook kijken we of het initiatief ‘Studenten voor scholieren’ het netwerk van regiocoördinatoren kan benutten dat is opgezet voor Thuisschoolmaatje. Studenten voor scholieren is een samenwerking tussen VSNU (lerarenopleiding) en Studenten helpen scholieren en de VO-raad). Via dit netwerk zijn scholen goed bereikbaar en kan goed worden ingespeeld op regionale situaties. Het principe van Studenten voor scholieren is dat studenten (HO en WO) scholieren helpen bij zowel planning als vakinhoud. Doelstelling van dit initiatief is tweeledig. Enerzijds is het doel een aanbod aan scholen te organiseren van betaalbare en organiseerbare ‘bijles’ (al dan niet online) gegeven door studenten. Anderzijds wil men studenten enthousiasmeren voor het vak van docent (verminderen lerarentekort). 

De VO-raad heeft, op grond van geluiden uit de sector, de inschatting gemaakt dat er meer leerlingen zouden zijn die gebruik zouden maken van een thuisschoolmaatje. Gaandeweg het thuisonderwijs bleek dat er veel leerlingen op een goede manier en in nauw contact met hun mentor in staat waren om het thuisonderwijs goed in te richten. Desalniettemin zijn we de vrijwilligers die zich hebben aangemeld erg dankbaar voor hun bereidheid om jonge mensen in deze moeilijke fase te ondersteunen en zijn we er trots op dat we op deze manier voor 600 leerlingen van betekenis zijn geweest. Ook willen we alle vrijwilligers en onderwijsprofessionals bedanken die zich of binnen de school of in de regio hebben ingezet voor Thuisschoolmaatje. Hun betrokkenheid was cruciaal.

Wanneer er volledige duidelijkheid is over de borging van het initiatief zullen wij hierover informeren.