Tips voor medezeggenschapsraad: betrokkenheid achterban vergroten

14 maart 2017

Het project ‘Versterking medezeggenschap’ heeft een aantal tips gepubliceerd voor medezeggenschapsraden om de betrokkenheid van hun achterban te vergroten. Deze betrokkenheid is essentieel voor een goed functionerende medezeggenschap, waar de VO-raad veel waarde aan hecht. We vragen bestuurders en schoolleiders dan ook hun (G)MR te wijzen op deze tips.

De tips zijn te vinden in het persbericht van het project ‘Versterking medezeggenschap’. Op de website van dit project vinden (G)MR-leden daarnaast een tipboek en een handreiking om de betrokkenheid van de achterban te vergroten.

Zie verder ook:

Over het project

Het project ‘Versterking medezeggenschap’ is een initiatief van de VO-raad, PO-Raad, LAKS, AVS, Ouders & Onderwijs, FvOv, VOO, CNV en AOb, om de medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs te versterken. Meer informatie vindt u op de website infowms.nl.