Toch geen verzuimmelding bij afwezigheid begin schooljaar door thuisquarantaine

01 augustus 2020

Scholen hoeven anders dan eerder gemeld toch geen verzuimmelding te doen wanneer een leerling afwezig is bij de start van het schooljaar doordat hij in thuisquarantaine moet. Ouders die met hun kinderen naar een land reizen waar code oranje of rood geldt, of een land of gebied wat tijdens de vakantie wijzigt van code geel in code oranje of rood, worden dringend geadviseerd bij thuiskomst 14 dagen in quarantaine te gaan. Eerder meldde de overheid dat quarantaine na een vakantie in gebieden waarvan afgeraden wordt om er op vakantie te gaan, geen geldige reden is voor verzuim en scholen in dat geval de Leerplicht moeten inschakelen. Dit beleid wordt aangepast omdat dit haaks staat op het dringende advies om in quarantaine te gaan.

Voor kinderen die vanwege het dringende thuisquarantaine advies direct na de zomervakantie niet naar school kunnen, is het doen van een verzuimmelding door de school bij de leerplichtambtenaar dus niet nodig. Voorop staat dat voorkomen moet worden dat kinderen naar school gaan terwijl ze in thuisquarantaine horen te zitten. Scholen worden opgeroepen om zoveel als mogelijk in overleg te treden met ouders en leerlingen over mogelijkheden om vanuit de thuisquarantainesituatie afstandsonderwijs mogelijk te maken voor deze gevallen.

Personeel in quarantaine

Het beleid ten aanzien van personeel is ongewijzigd. Het afreizen naar gebieden die op moment van vertrek al code oranje (of rood) hebben, kan effect hebben op het recht op loondoorbetaling. Indien medewerkers als gevolg van een reis naar bij vertrek reeds oranje (of rood) gebied bij terugkomst niet hun werk kunnen doen door thuisquarantaine, kan de werkgever besluiten gedurende deze periode het loon niet door te betalen. Werkgever en werknemer kunnen afspraken maken over de doorbetaling van het loon tijdens de quarantaine periode. Als de medewerker (tijdens de quarantaineperiode) thuis werkt is er geen reden om het loon niet door te betalen. 

Wanneer een werknemer naar een gebied reist waar op het moment van vertrek met betrekking tot Corona hetzelfde veiligheidsniveau als Nederland geldt dan neemt de werknemer niet meer of minder risico’s dan wanneer hij in Nederland blijft. Als tijdens het bezoek de code van een gebied van geel in oranje of rood verandert en de werknemer spoedig naar Nederland terugkeert en vervolgens het advies om in  quarantaine te gaan opvolgt, dan is het uitgangspunt dat de werknemer recht heeft op loondoorbetaling tijdens de quarantaineperiode. Kiest de werknemer er ondanks het gewijzigde veiligheidsadvies voor toch te blijven dan kan dat mogelijk anders zijn.