Toekomstbestendigheid groen onderwijs onder druk

18 april 2018

De inspectie concludeert dat de huidige situatie voor agrarische opleidingscentra (aoc) niet ongewijzigd zal kunnen blijven bestaan zonder grote gevolgen voor het onderwijsaanbod, de onderwijskwaliteit en de financiële positie. Dit staat in het rapport 'Financiële positie en ontwikkeling van de agrarische opleidingscentra' dat het ministerie van OCW naar de Tweede Kamer stuurde op 18 april 2018.

Het rapport beschrijft de resultaten van een thema-onderzoek door de inspectie naar de huidige en verwachte financiële ontwikkeling van de aoc’s en de mogelijke effecten op de kwaliteit van het groen onderwijs. De inspectie deed het onderzoek mede op verzoek van de aoc’s zelf.

Lees het rapport van de onderwijsinspectie

Uitdagingen in het groen onderwijs

Bij de kabinetsformatie van Rutte III is besloten om het groen onderwijs vanaf 2018 van het ministerie van EZ over te hevelen naar het ministerie van OCW. Bij deze transitie is een gedeelte van de bezuinigingen van de afgelopen jaren teruggedraaid. Desondanks staan de aoc’s onder druk en zien zij zich geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen, zoals de gevolgen van de leerlingendaling, een nieuwe bekostigingssystematiek voor passend onderwijs, de veranderende vraag vanuit het agrarisch bedrijfsleven en de organisatie van het opleidingenaanbod in het mbo. De dertien aoc’s bedienen een grote regio en bieden zowel vmbo als mbo aan.

Intensievere samenwerking met andere scholen

Het ministerie van OCW roept de bestuurders van aoc’s op om in intensiever samen te werken met andere aoc’s en niet-groene vo- en mbo scholen in de regio. Een aantal groene scholen heeft al stappen gezet. Zo zijn AOC Oost en de Groene Welle per 1 januari 2018 bestuurlijk gefuseerd en hevelt Edudelta het onderwijsaanbod per 1 augustus 2018 over naar andere scholen.

De VO-raad vindt het behoud van toekomstigbestendig groen onderwijs in de regio’s belangrijk. Met 32.000 vo-leerlingen voorzien aoc’s in een behoefte binnen het brede aanbod van het voortgezet onderwijs. Regionale samenwerking en afstemming met groen en niet-groen onderwijs en het agrarisch bedrijfsleven is een belangrijk instrument om antwoorden te vinden op de uitdagingen waar de aoc’s voor staan.