Tool ontwikkeld voor gesprek met ouders en leerlingen over impact corona

25 april 2021

‘Samen zijn wij school’ heeft een gesprekswijzer ontwikkeld voor scholen aan de hand waarvan zij in gesprek kunnen gaan met leerlingen en ouders over de gevolgen van corona: hoe staan leerlingen ervoor en wat hebben zij nodig om goed verder te kunnen gaan?

Scholen brengen momenteel in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs in kaart wat op leerling- en schoolniveau nodig is om de gevolgen van de coronacrisis voor leerlingen op te vangen. Voor deze analyse kunnen gesprekken met leerlingen en ouders van meerwaarde zijn; ze leveren extra, vaak waardevolle kennis op over hoe het met een leerling gaat en waar hij/zij behoefte aan heeft. Is bijvoorbeeld sprake van leervertraging of verminderde motivatie, en hoe gaat het op sociaal-emotioneel vlak? Zijn er specifieke zorgen en is speciale ondersteuning nodig?

Daarnaast kunnen dit soort gesprekken de ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen school en ouders verder versterken, zowel als het gaat over het opvangen van de gevolgen van corona als over de langere termijn. 

Op de website van Samen zijn wij school vindt u ook een aantal suggesties voor gebruik.

Samen zijn wij school is een campagne van diverse organisaties om de ouderbetrokkenheid op scholen te versterken. Lees meer over Samen zijn wij school.