Tweede editie 'Handboek Burgerschapsonderwijs' biedt kwaliteitsslag

25 augustus 2020

Hoe geef je concreet vorm aan burgerschapsonderwijs? In navolging op het eerste handboek (uitgifte 2019), geeft de tweede editie van het Handboek Burgerschapsonderwijs nog scherper antwoord op deze vraag en de eisen die de ophanden zijnde wet 'Verduidelijking burgerschapsopdracht' aan scholen stelt.

Dat gebeurt onder meer met een hoofdstuk over het aanbrengen van samenhang en aanvullende werkvormen voor het creeren van en sterke schoolcultuur.

Leeswijzer

De herziene editie bevat ook een leeswijzer die markeert welke onderdelen voor beginnende en welke voor gevorderde scholen geschikt zijn. Daarnaast is de feedback van scholen op het eerste handboek verwerkt in de nieuwe uitgave.

Of het nu gaat om het ontwikkelen van visie of het beoordelen van externe partijen; de tweede editie is een must-read. Scholen kunnen met het vernieuwde handboek een mooie kwaliteitsslag maken!

Het Handboek Burgerschapsonderwijs is geschreven en herzien door dr. Bram Eidhof, universitair docent burgerschapsonderwijs aan de Universiteit voor Humanistiek en oprichter van bureau Common Ground. Het handboek bevat ook bijdragen van Coen Gelinck en Hessel Nieuwelink. Uitgever is ProDemos, in samenwerking met de VO-raad. 

Downloaden of bestellen

Elke school kan kosteloos maximaal twee hard copy exemplaren aanvragen via burgerschap@vo-raad.nl.
De PDF van editie 2 inzien is ook mogelijk.

Naast het handboek kunt u gebruikmaken van het overige, diverse aanbod van het project 'Versterking burgerschap' van de VO-raad. Voorbeelden hiervan zijn: deelname aan de online conferentie Focus op Burgerschap 2020, en (binnenkort online), de QuickScan Burgerschap vo en de Toolbox Burgerschap vo. Zie de pagina Praktijk & ondersteuning voor ontsluiting van de informatie begin september 2020.