Tweede Kamer akkoord met wetsvoorstel Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs

30 juni 2021

De Tweede Kamer heeft op 29 juni, met overgrote meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel Bestuurlijke Harmonisatie Beroepsonderwijs (BHB). Een week eerder had de Tweede Kamer al gestemd over enkele amendementen en moties die bij de plenaire behandeling van het wetsvoorstel waren ingediend.

Als de Eerste Kamer ook instemt met het wetsvoorstel is er een wettelijk fundament voor de vorming van een verticale scholengemeenschap met een school voor praktijkonderwijs of vbo/vmbo-school en een mbo-instelling.  Een verticale scholengemeenschap maakt van de mbo-instelling en de vo-scholen een organisatorische eenheid en geeft het bestuur handvatten om de organisatie van het onderwijs in de keten in samenhang te bezien. Een amendement om ook havo- en vwo-afdelingen deel uit te laten maken van een verticale scholengemeenschap haalde geen Kamermeerderheid. De VO-raad was daar om diverse redenen ook geen voorstander van. De raad had eerder in een brief de Tweede Kamer opgeroepen dit wetsvoorstel tot de essentie te beperken en aangegeven het ongewenst te vinden om in het kader van dit specifieke wetsvoorstel nu dergelijke ingrijpende maatregelen te nemen. Daarnaast is in inhoudelijk opzicht de toegevoegde waarde gering omdat de doorstroomperspectieven voor het merendeel van havo- en vwo-leerlingen niet op het mbo maar op het hoger onderwijs zijn gericht.

De VO-raad is blij dat de Tweede Kamer nu groen licht heeft gegeven voor deze wetswijziging waarmee de situatie voor het groene vmbo-onderwijs - zoals vormgegeven in AOC’s - in lijn wordt gebracht met de rest van het voortgezet onderwijs.