Tweede Kamer ontdekt lerarentekort in voortgezet onderwijs

10 oktober 2019

Het groeiende lerarentekort in het voortgezet onderwijs baart minister Slob en Kamerleden zorgen. Dat bleek tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamercommissie onderwijs op 9 oktober 2019 over het lerarentekort. De Kamerleden bespraken hierin de langetermijnvisie van het kabinet en de lopende maatregelen, bijvoorbeeld in de samenwerking naar aanleiding van de regionale aanpak lerarentekort.

Tijdens het debat is vooral gesproken over de aantrekkelijkheid van het beroep en het bevoegdhedenstelsel als oplossingsrichtingen voor het lerarentekort. Ook de krapte op de arbeidsmarkt die ervoor zorgt dat het lerarentekort niet op korte termijn wordt opgelost, kreeg veel aandacht. De VO-raad ziet structurele oplossingen in een toekomstbestendig bevoegdhedenstelsel, een uitbreiding van het Samen Opleiden van leraren en door meer flexibiliteit bij lerarenopleidingen.

De Kamerleden gaven de minister ook input voor het aanstaande gesprek van de minister-president met de VO-raad, PO-Raad en de vakbonden op 16 oktober 2019. Dit gesprek volgt op het pleidooi van de partijen voor een structureel noodpakket van investeringen. Met name de PvdA, SP en D66 zijn voor structurele investeringen en het dichten van de loonkloof tussen po en vo.

Om deze reden volgde op 10 oktober al een VAO Leraren waarin een motie van SP, GroenLinks en PvdA specifiek aandacht besteedde aan de problematiek in het vo. De indieners willen dat de minister komt met een plan om het lerarentekort voor 2022 op te lossen. De minister heeft de motie ontraden en geeft daarbij aan dat het vo volledig meedoet in de regionale aanpak en aan de Landelijke tafel en dat er ook gewerkt wordt aan een specifieke aanpak voor de tekortvakken. Dinsdag 15 oktober 2019 stemt de Tweede Kamer over de ingediende moties.