Uitlegvideo en poster over vrijwillige ouderbijdrage beschikbaar

22 juni 2022

Aanvullend op eerder aanbod heeft het ministerie van OCW een uitlegvideo voor ouders en een poster voor leerlingen over de vrijwillige ouderbijdrage ontwikkeld. Scholen kunnen deze materialen gebruiken in hun communicatie over de vrijwillige ouderbijdrage.

Alle leerlingen moeten kunnen meedoen met activiteiten die de school organiseert, ook als hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet willen of kunnen betalen. Dat is de kern van de wetswijziging vrijwillige ouderbijdrage, die in augustus 2021 in werking is getreden. Het is belangrijk dat ouders en verzorgers en leerlingen hiervan op de hoogte zijn.

In april riep minister Wiersma scholen op ouders goed voor te lichten over de vrijwillige ouderbijdrage en kwam ondersteuningsaanbod op dit vlak voor scholen beschikbaar, waaronder een – geactualiseerde – brochure en FAQ, een visual voor ouders en praktijkvoorbeelden van andere scholen. Als aanvulling hierop zijn nu de poster voor leerlingen en uitlegvideo voor ouders gepubliceerd.