Uitvraag naar beschikbaarheid accountants voor onderwijs

07 maart 2024

Het afgelopen jaar is gebleken dat sommige schoolbesturen moeite hadden om een (nieuwe) accountant te vinden voor de controle op de jaarrekening 2023. De beschikbaarheid van accountants lijkt een blijvend fenomeen te worden. De VO-raad roept scholen op dit te melden via een korte uitvraag.

Naar aanleiding van de signalen onderzoekt een werkgroep bestaande uit PO-Raad, VO-raad, accountantskantoren, administratiekantoren, het ministerie van OCW, DUO en de Inspectie van het Onderwijs, in hoeveel gevallen schoolbesturen geen of niet tijdig een accountant hebben kunnen vinden voor de controle op het jaarverslag 2023. De informatie die dit oplevert wordt in de werkgroep gebruikt om te zien hoe we hier in de toekomst mee om kunnen gaan.