Vernieuwde beslisboom 12+

15 februari 2021

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd.

Aanpassingen beslisboom 12+

  • In tegenstelling tot eerder is er geen verschil meer gemaakt wanneer je thuis moet blijven als een huisgenoot klachten heeft. Eerder was de leeftijd van deze huisgenoot van toepassing nu niet meer.
  • Verruiming van de mogelijkheid wanneer en na hoeveel dagen je je kan laten testen. In principe kan je je nu in alle gevallen op of na dag vijf van laatste contact met iemand met corona laten testen.
  • Het gele blok over afstand tussen leerlingen is aangepast

 

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin allesomvattend en altijd leidend.