Vernieuwde beslisboom 12+

15 juli 2021

BOinK heeft in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM de beslisboom ‘12+ thuisblijven of naar werk/school?’ geactualiseerd.

NB: de richtlijnen van het RIVM zijn leidend. De beslisboom is een vertaling van deze richtlijnen. Zoals altijd is deze versie van de beslisboom het resultaat van een nauwkeurige afstemming tussen BOinK, AJN Jeugdartsen Nederland en het RIVM.

Een hulpmiddel als de beslisboom zal altijd aan verandering onderhevig blijven.

De beslisboom dekt niet alle situaties, het gaat bijvoorbeeld om de situatie hoe te handelen bij klachten maar niet hoe te handelen bij een positieve test. Het vo-protocol is daarin altijd leidend.