Verslag Kansen Tour LAKS: wat vinden leerlingen van het anti-armoedebeleid op scholen?

01 juli 2024

Begin dit jaar ging het LAKS tijdens een ‘Kansen Tour’ over anti-armoedebeleid langs drie scholen, waarbij ze leerlingen vroegen hoe dit beleid terugkomt op hun school en wat de overheid en scholen volgens hen (nog meer) moeten regelen op dit vlak. Van de input die ze ophaalden is een verslag gemaakt. Het LAKS wil hiermee aandacht vragen voor dit thema en scholen stimuleren om kritisch te kijken naar hun eigen anti-armoedebeleid.

Thema’s die aan bod kwamen tijdens de tour zijn de vrijwillige ouderbijdrage, devices, particuliere bijlessen, gezonde schoolmaaltijden en menstruatieproducten. Leerlingen wiens ouders deze zaken lastig kunnen betalen, worden vaak belemmerd in het volgen van onderwijs. Deze (school)kosten zorgen zo voor kansenongelijkheid, aldus het LAKS.

Uit de gesprekken met leerlingen tijdens de tour kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:  

  • Leerlingen (en ouders) zijn nog niet altijd op de hoogte van de mogelijkheden bij hen op school voor ondersteuning rond schoolkosten. Zo ontbrak er kennis over de mogelijkheden die de school aanbiedt aan ouders die de vrijwillige ouderbijdrage niet (kunnen) betalen. 
  • De meeste leerlingen vinden dat een leerling moet kunnen deelnemen aan een schoolreis, ook als zijn of haar ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betaald hebben.
  • Leerlingen zijn het erover eens dat de school en de overheid verantwoordelijk zijn voor het verstrekken van devices die nodig zijn voor het volgen van onderwijs. Ouders en Onderwijs berichtte recent nog dat de helft van de ouders druk ervaart om een laptop of tablet te kopen.
  • Het verstrekken van gratis menstruatieproducten op scholen vinden leerlingen belangrijk. Op sommige scholen kan je deze producten afhalen bij de receptie. In verband met schaamte geven leerlingen de voorkeur aan het gratis beschikbaar stellen van menstruatieproducten op het toilet.
  • Leerlingen vinden dat scholen en de overheid moeten zorgen voor gratis schoolmaaltijden.
  • De school moet daarnaast volgens leerlingen zorgen voor (kosteloze) bijlessen en examentrainingen.


​Het LAKS onderstreept hierbij dat de overheid meer structurele financiering moet bieden aan scholen, zodat elke school bovenstaande aspecten van anti-armoedebeleid - op eenzelfde manier - kan aanbieden aan hun leerlingen. Scholen worden opgeroepen om aan de hand van dit verslag kritisch te kijken naar het beleid omtrent armoede dat zij zelf voeren en te kijken wat ze eventueel nog meer of anders kunnen doen.