Versnellingstraject: Samenwerken in onderwijsregio’s

05 juli 2024

In inmiddels 29 onderwijsregio’s maken leraren, schoolbesturen en lerarenopleidingen regionaal bindende afspraken rond het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van personeel. Dit gebeurt om een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod te kunnen blijven bieden. Dat gaat gepaard met lumineuze vondsten maar, ook lastige vraagstukken steken de kop op. In het najaar van 2024 organiseren de PO-raad en VO-raad daarom het versnellingstraject: Samenwerken in onderwijsregio’s.

Onder begeleiding van verschillende experts zorgen we voor maatwerk begeleiding om een stap te zetten in de samenwerking in jouw regio, ongeacht waar je staat in het proces. In drie plenaire dagen combineren we overkoepelende thematiek aan jouw vraagstuk en daarnaast gaan we in twee regionale (werk)sessies concreet aan de slag met de te zetten stappen.

Het traject is bedoeld voor bestuurders en anderen die nu al betrokken zijn bij de vorming en doorontwikkeling van een onderwijsregio. Wanneer je als regio deel wilt nemen streven we ernaar dat minimaal een duo per regio (bijvoorbeeld een bestuurder en een projectleider) het gehele traject betrokken is. Het leertraject begint in het najaar van 2024 en eindigt begin 2025 en deelname is kosteloos.