VO-raad informeert Kamerleden in aanloop naar begrotingsbehandeling

22 november 2022

“De afgelopen dagen ontving de Kamer veel beleidsvoornemens van de minister die het verbeteren van de onderwijskwaliteit tot doel hebben. Dat doel deelt de VO-raad. De door de minister geschetste weg ernaartoe delen wij echter niet.” Dat staat in een op 22 november verzonden brief van de VO-raad aan de Tweede Kamer voor de begrotingsbehandeling die woensdag 23 november begint.

In onze brief staan aandachtspunten voor toezicht, basisvaardigheden, vrij en veilig onderwijs, leraren en het examenbesluit. De brieven van de minister hierover zijn pas de afgelopen dagen naar de Kamer gestuurd.

Wij pleiten voor een andere volgorde dan de minister in zijn brieven schetst, namelijk: stel eerst de doelen helder, geef dan ruimte en vertrouwen zodat scholen naar de doelen kunnen toewerken. Pas daarna zou controle en vertaling in toezicht aan de orde moeten komen.

Lees onze reacties op de brieven in de afgelopen dagen: