VO-raad steunt acties bonden voor loonsverhoging

16 mei 2023

Op 25 mei voeren de onderwijsbonden actie. Ze willen daarmee het kabinet bewegen meer geld ter beschikking te stellen voor een gepaste loonsverhoging voor medewerkers in het voortgezet onderwijs. In de steden Amsterdam, Den Haag, Groningen, Maastricht en Zwolle bieden de bonden aan lokale en landelijke politici handtekeningen aan. Dit vindt plaats aan het einde van de middag, buiten schooltijd en zonder dat bijvoorbeeld de examens hierdoor worden verstoord. De VO-raad ondersteunt de actie en roept schoolbesturen op dit ook te doen. Deze steun betreft de oproep tot meer ruimte voor loonsverhogingen - daarmee gaan de bonden naar de politiek - en niet de andere inzetpunten uit de actiefolders van de bonden. Die liggen op de cao-onderhandelingstafel voor.

Afgelopen april deed de VO-raad samen met de andere onderwijssectororganisaties al een klemmend beroep op het kabinet om extra geld ter beschikking te stellen voor de arbeidsvoorwaarden voor onderwijspersoneel. Met extra geld wordt het mogelijk in de cao-onderhandelingen een goed en concurrerend arbeidsvoorwaardenpakket af te spreken. Een nijpend en urgent lerarentekort en de historisch ongekend hoge inflatiecijfers maken dit noodzakelijk. Jaarlijks stelt het kabinet de hoogte van de overheidsbijdrage voor arbeidsvoorwaarden in de (semi)publieke sector vast. Uit publicaties van het Centraal Plan Bureau valt af te leiden dat voor de overheidsbijdrage dit jaar wordt uitgegaan van 5,2% aan contractloonstijging (cao-stijging). Dat is te weinig om in de cao-onderhandelingen tot een gepaste loonsverhoging te komen.

Het kabinet heeft nog niet gereageerd op de oproep van de onderwijssectororganisaties, maar in de Voorjaarsnota die recent verscheen, is hier geen geld voor gereserveerd. Sterker nog: er wordt bezuinigd op het onderwijs. Met de bespreking van de voorjaarsnota in de Tweede Kamer in het vooruitzicht is dit het moment om eisen voor de mogelijkheid van een gepaste loonontwikkeling, die in lijn is met salarisafspraken in andere sectoren, extra kracht bij te zetten.

De VO-raad roept schoolbesturen daarom op de actie op 25 mei voor meer ruimte voor loonontwikkeling te ondersteunen en hiervoor aandacht te vragen bij medewerkers, leerlingen, ouders, politici en andere betrokken. De VO-raad zal dit ook op landelijk niveau doen.