VO-raad vraagt OMT-advies over ventilatie

05 augustus 2020

Er is grote onduidelijkheid over de rol die ventilatie speelt bij de verspreiding van het coronavirus. Dit leidt tot zorgen bij leerlingen, ouders en onderwijspersoneel. Daarom wil de VO-raad een helder advies van het Outbreak Management Team (OMT) hierover. Vanaf 17 augustus gaan de middelbare scholen weer op voor alle leerlingen. Het is belangrijk dat bij de start van het nieuwe schooljaar duidelijk is wanneer dit OMT-advies er is.

In het Algemeen Dagblad stellen deskundigen dat het dringend nodig is dat scholen hun ventilatie verbeteren. Het RIVM adviseert scholen te ventileren maar roept niet op tot verbetering van de ventilatie. Op de achtergrond hierbij speelt de discussie over de rol die aerosolen spelen bij de verspreiding van het virus.

De VO-raad vindt dat hierover duidelijkheid moet komen. Voorzitter Paul Rosenmöller: ‘Er is onder wetenschappers discussie over het belang van ventilatie om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Scholen hebben belang bij duidelijkheid en daarom willen wij een advies van het OMT hierover. Bij de start van het nieuwe schooljaar moet bekend zijn wanneer dit advies er is.’

Tot die tijd is het belangrijk dat scholen binnen de bestaande mogelijkheden maximaal ventileren.

In de media

In het NOS-journaal van 6 augustus was ook aandacht voor dit thema (met VO-raad voorzitter Paul Rosenmöller). Het fragment start na 1.40 minuten.