Voorbeeld uitgewerkt draaiboek Covid-19 beschikbaar

25 oktober 2022

Van scholen en besturen wordt verwacht dat zij zich voorbereiden op de diverse scenario’s in een coronapandemie en hiervoor - in afstemming met de MR - een draaiboek opstellen. Voor scholen is nu een voorbeeld van een dergelijk draaiboek beschikbaar, dat is uitgewerkt door een vmbo-mbo-instelling. Dit voorbeeld kan als inspiratie dienen voor het opstellen of verrijken van het eigen draaiboek.

 

Achtergrond

Eind juni 2022 zijn het ministerie van OCW en onderwijsorganisaties een 'Sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs' overeengekomen, waarin afspraken zijn gemaakt over hoe in de toekomst om te gaan met de coronapandemie. Dit sectorplan bevat vier scenario’s in oplopende zwaarte, met bijpassende maatregelenpakketten voor scholen.

Van scholen en schoolbesturen wordt verwacht dat zij een vertaalslag van het sectorplan maken tot een draaiboek voor hun eigen context en locatie(s). De VO-raad heeft een format voor een draaiboek gemaakt dat scholen hierbij kunnen gebruiken. Ook is een handreiking met praktijkvoorbeelden ontwikkeld voor de situatie dat de helft van de leerlingen tegelijkertijd naar school kan gaan, het rode scenario. Daarnaast is nu dus ook een uitgewerkt voorbeeld van een draaiboek beschikbaar (voor dit voorbeeld is niet het model van de VO-raad gebruikt).
 

Huidige scenario & maatregelen
​Op dit moment is het geldende scenario 'Donkergroen'. Lees in het ‘Sectorplan Covid-19’ meer over de maatregelen die bij dit scenario voor scholen gelden.