Voorjaarsnota: indexering van ongeveer 3% verwacht

24 mei 2022

De Voorjaarsnota van de overheid is verschenen. De belangrijkste elementen daaruit zijn de beschikbaar gekomen middelen voor de loon- en prijsbijstelling en de compensatie van btw-kosten van samenwerkingsverbanden.

Op grond van een eigen inschatting van de VO-raad komt de loonbijstelling 2022 uit op ongeveer drie procent. Bij de loonbijstelling gaat het om de loonruimte, vergoeding voor incidentele loonontwikkeling, vergoeding voor ontwikkeling van de pensioenpremies en vergoeding voor ontwikkeling in de overige sociale zekerheid. De prijsbijstelling wordt geschat op 4,7%. Dit is uitzonderlijk hoog en gerelateerd aan de ook zeer hoge inflatie van dit moment.

OCW is bezig met de vertaling van de bijstellingen en enkele andere zaken. De precieze percentages kunnen daardoor zowel naar boven als naar beneden afwijken. Duidelijkheid daarover komt in de bekostigingsregeling, waarin de tarieven van de vereenvoudigde bekostiging worden aangepast. De loonbijstelling telt daarin voor 85% mee, de prijsbijstelling voor 15%. Dat zou een indexering van de bedragen van ongeveer 3% betekenen. De regeling wordt begin juli verwacht.

Er is lang met OCW en ook het ministerie van Financiën overlegd over het feit dat samenwerkingsverbanden btw moeten betalen omdat zij personeel inhuren van scholen. Dat is vreemd, want die inhuur is nodig om passend onderwijs te kunnen bieden en in principe is het geven van onderwijs vrijgesteld van btw. Het overleg heeft uiteindelijk geleid tot een compensatie van 30 miljoen structureel.

De referentieraming is dit jaar weinig spectaculair en leidt tot een kleine meevaller.