Voorjaarsnota: middelen loon- en prijsbijstelling beschikbaar, leerlingstijging gecompenseerd

02 juni 2021

De Voorjaarsnota is verschenen. De belangrijkste elementen daaruit zijn de beschikbaar gekomen middelen voor de loon- en prijsbijstelling en de compensatie van de verwachte stijging van leerling- en studentenaantallen.

Op grond van een eigen inschatting van de VO-raad komt de loonbijstelling 2021 uit op ruim twee procent. Bij de loonbijstelling gaat het om de loonruimte, vergoeding voor incidentele loonontwikkeling, vergoeding voor ontwikkeling van de pensioenpremies en vergoeding voor ontwikkeling in de overige sociale zekerheid. Het precieze percentage wordt duidelijk als de gpl-regeling wordt gepubliceerd. Meestal is dat begin juli. De prijsbijstelling wordt geschat op een vergelijkbare omvang als in 2020; toen was hij 1,75%.

Op grond van de referentieraming verwacht OCW enige daling van de bekostiging in 2021 en daarna hele forse meeruitgaven, die oplopen tot meer dan € 630 miljoen in 2025. Het kabinet compenseert deze uitgaven, anders zou OCW ervoor moeten bezuinigen. Bezuinigingen in deze orde van grootte zijn uiteraard zeer onwenselijk.

In de voorjaarsnota zijn nu ook de extra coronagelden zichtbaar, maar die waren al bekend.