Voorlopers onderwijsregio’s van start

24 mei 2023

Tot 28 april konden samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. Uiteindelijk zijn er verdeeld over het land maar liefst 29 aanvragen ingediend, vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. Ook zijn een aantal landelijke aanvragen ingediend.

Tot 28 april konden samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling tot Onderwijsregio. Uiteindelijk zijn er verdeeld over het land maar liefst 29 aanvragen ingediend, vaak bovensectoraal, maar soms ook specifiek voor po, vo of mbo. Het voortgezet onderwijs is hierbij zeer goed vertegenwoordigd, met een mooie landelijke spreiding.

In de Onderwijsregio’s nemen partijen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. Door samen te werken in de regio bij het werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren kunnen ze beter inspelen op de personeelstekorten. Hierbij wordt in de regio samengebracht en versterkt wat er al gebeurt in de partnerschappen Samen Opleiden en Professionaliseren, RAP-regio’s en de allianties van lerarenopleidingen. 

Sociale partners en OCW hebben gezamenlijk de ingediende aanvragen beoordeeld en de Realisatie Eenheid gevraagd met de regio’s aan de slag te gaan. Op korte termijn betekent dit een verdere uitwerking en concretisering van de plannen. Voor een aantal aanvragers is specifiek het betrekken van de beroepsgroep een aandachtspunt. Bij sommige regio’s kijken we ook naar de mogelijkheid om aanvragen samen te voegen. Daarom is aan deze regio’s een voorlopige status toegekend. Voor de zomer moet duidelijk zijn welke regio’s zich allemaal voorloper mogen noemen.

Op de lange termijn willen we de ervaringen van de voorlopers in een lerende aanpak gebruiken in de bredere totstandkoming van Onderwijsregio's. Als onderdeel van deze lerende aanpak worden kennisdelingssessies georganiseerd en vindt monitoringsonderzoek plaats. Ook wordt flankerend onderzoek ingericht waarbij kennis en ervaring wordt benut van experts die reeds onderzoek doen of gedaan hebben naar vorm en/of inhoud van regionale samenwerking in het onderwijs. De VO-raad gaat de komende tijd in gesprek met VO-besturen over hun ondersteuningsbehoefte en wat de VO-raad hierin kan betekenen.

Totaaloverzicht van ingediende aanvragen:

Noord-Nederland

 • Noorderwijzer (Drenthe+) (vo/mbo)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (po)
 • Groningen, Friesland en Drenthe (mbo)
 • Friesland, Noordoostpolder en Urk (vo/mbo)
   

Oost-Nederland

 • Twente, Achterhoek, Oost-Salland (vo/mbo)
 • Achterhoek west (vo/mbo)
 • Regio Zwolle en omgeving (po/vo/mbo)
   

Midden-Nederland

 • Midden-Nederland (vo/mbo)
 • RTC Transvita (po)
 • Utrecht Stad (po)
 • Almere (po/vo/mbo)
   

West-Nederland

 • Amsterdam (po/vo/mbo)
 • Groot-Amsterdam & Zuid-Kennemerland (vo/mbo)
 • Noord-Holland Noord (vo/mbo)
 • Onderwijsregio Gouda en Krimpenerwaard (po/vo)
 • RTC Cella Gouda / Alphen a/d Rijn e.o. (po)
 • Den Haag en omstreken (po/vo/mbo)
 • Zeeland (po/vo/mbo)
 • Rotterdam (po)
 • Rijnmond (vo/mbo)
 • Zuid-Hollandse eilanden (po)
 • Rotterdam (vo/mbo)
   

Zuid-Nederland

 • Brabant-Midden (po)
 • Brabant-Oost (vo/mbo)
 • Noord-Limburg (po)
   

Landelijk

 • Landelijk groen onderwijs (vo/mbo)
 • Landelijk, christelijk-reformatorisch onderwijs (po/vo/mbo)
 • Scope (christelijk po)
 • PLG+ (christelijk po)