Voorlopige bedragen vereenvoudigde bekostiging 2022 bekend

19 augustus 2021

Het ministerie van OCW heeft de voorlopige bedragen voor de vereenvoudigde bekostiging in 2022 bekendgemaakt. In de loop van 2022 worden deze bedragen, bij het vaststellen van de Voorjaarsnota, nog geïndexeerd.

De volgende bedragen zijn van toepassing:

  • 227.160,97 euro voor de hoofdvestiging van een school.
  • 113.580,48 euro voor de nevenvestiging(en) van een school.
  • 7766,86 euro voor alle onderbouwleerlingen en voor alle bovenbouwleerlingen in het vwo, havo, mavo en de gemengde leerweg in het vmbo.
  • 9137,49 euro voor alle leerlingen in het praktijkonderwijs en de bovenbouwleerlingen in het vmbo (basis en kader). 

 

Lees meer over de vereenvoudiging bekostiging