Voorlopige examenresultaten 2020-2021 beschikbaar in Vensters

21 september 2021

Scholen kunnen de voorlopige examenresultaten van hun leerlingen in het schooljaar 2020-2021 vanaf nu terugvinden in Vensters.

Het gaat om de (voorlopige) slaagpercentages en cijfers van de centraal examens en schoolexamens, die te vinden zijn in het ManagementVenster bij de school- en bestuursrapportages 'Examenresultaten', 'Examenresultaten (interactief)' en 'Examenresultaten vergelijking'. Scholen kunnen hierbij ook zien hoe de slaagpercentages zich verhouden tot die van vergelijkbare scholen. 

Doordat er in het schooljaar 2019-2020 geen centrale examens zijn afgenomen, ontbreken de CE-cijfers van dit schooljaar in de rapporten. Het driejaarsgemiddelde van het examencijfer wordt daarom berekend over de twee beschikbare jaren van de afgelopen drie jaar.

Daarnaast zijn er afgelopen schooljaar geen centraal schriftelijke en praktische examens afgenomen voor de beroepsgerichte vakken in het vmbo. Voor deze vakken is het cijfer van de schoolexamens meegewogen in de berekening van het gemiddelde cijfer CE.

Definitieve gegevens rond de kerstvakantie beschikbaar  

Let op: In de rapporten staan de voorlopige examenresultaten van tijdvak 1 en 2, met peildatum 5 augustus 2021. Deze gegevens kunnen afwijken van de definitieve examenresultaten. De definitieve gegevens komen rond de kerstvakantie beschikbaar in het ManagementVenster en in Mijn Scholen op de kaart. Dan beschikken alle scholen ook over de percentielscores.