Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo

29 september 2020

Vanaf 1 september is iedere vmbo-, pro- en mavoschool verplicht de Voorziening Vroegtijdig Aanmelden mbo (VVA) te gebruiken. De voorziening is onderdeel van de Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo en zorgt voor een veilige uitwisseling van de aanmeldinformatie van potentiële mbo-leerlingen.

Om van VVA gebruik te kunnen maken moet u een aantal zaken regelen:  

- Het schoolbestuur van de school dient een overeenkomst met Kennisnet af te sluiten. 
- Vervolgens geeft de beheerder van ‘Mijn DUO’ in het OSR (Onderwijs serviceregister) een zogeheten mandaat welk leerlingadministratiesysteem (LAS) de school gaat gebruiken voor VVA. 
- Zonder dit mandaat kunnen de gegevens niet worden doorgestuurd naar de gemeenten. 
- Tot slot moet u in uw LAS aangeven welke leerlingen potentiële mbo-leerlingen zijn. Hoe dat moet staat in de documentatie van uw LAS.  

Het is niet voor het eerst dat scholen in het OSR een mandaat moeten geven. In het afgelopen schooljaar heeft de beheerder van ‘Mijn DUO’ dat gedaan voor RIO en Verzuim. U kunt het best contact opnemen met uw Mijn DUO beheerder om te kijken welke stappen er nog nodig zijn voor het mandaat VVA.

Hulp nodig? 

Heeft u vragen over het inlogproces voor OSR? Dan kunt u contact opnemen met DUO via securityservicedesk@duo.nl
Heeft u nog geen overeenkomst met Kennisnet voor VVA en het OSR of heeft u vragen over (de werking van) het OSR zelf dan kunt u contact opnemen met Kennisnet via support@kennisnet.nl of telefoonnummer 0800-3212233.
 

Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo

In de Wet Vroegtijdige aanmelddatum en toelatingsrecht tot het mbo is een landelijke aanmelddatum voor het mbo van 1 april opgenomen. Doel is om leerlingen zo te stimuleren vroegtijdig na te denken over hun studiekeuze en ook sneller te kunnen inspelen op mogelijke schooluitval. Met de wet zijn vo- en vavo-scholen verplicht om jaarlijks voor 1 april richting gemeenten aan te geven welke leerlingen naar verwachting een mbo-opleiding gaan volgen. De mbo-instellingen moeten de daadwerkelijke aanmeldingen na 1 april melden aan de vo-school en in sommige gevallen de gemeente.