Vrijwillig aanbieden praktijkgerichte programma’s vmbo vanaf schooljaar 2024-2025

15 december 2022

Scholen die dit willen, mogen vanaf het schooljaar 2024-2025 praktijkgerichte programma’s aanbieden als erkend examenvak in het vrije deel van de gemengde en de theoretische leerweg vmbo. Dit heeft minister Wiersma bekendgemaakt tijdens het tweeminutendebat in de Kamer van 13 december jl. over deze praktijkgerichte programma’s.

In november werd uit een antwoord van Wiersma op een Kamervraag van D66 al duidelijk dat de praktijkgerichte programma’s vmbo - die momenteel in een pilot worden doorontwikkeld en uitgeprobeerd - definitief een vervolg zouden krijgen en als vak zouden mogen worden aangeboden in de gemengde en theoretische leerweg. De minister heeft nu aangegeven dat dit mogelijk wordt vanaf schooljaar 2024-2025.

Voor scholen die momenteel niet meedoen aan de pilot, betekent dit dat zij vanaf dat schooljaar praktijkgerichte programma's als erkend examenvak kunnen gaan aanbieden*. Pilotscholen kunnen doorgaan met het aanbieden van praktijkgerichte programma’s na afloop van de pilot.

Minister Wiersma zal de scholen later informeren over de mogelijkheden voor een tegemoetkoming in de kosten die hiermee gepaard gaan. In het voorjaar van 2023 zal hij daarnaast ingaan op de vraag welke programma’s als erkend vak mogen worden aangeboden. In de visiebrief over het beroepsonderwijs die in de eerste helft van 2023 verschijnt, gaat de minister verder in op een mogelijke verplichting van de praktijkgerichte programma’s.

De VO-raad is blij dat scholen die de praktijkgerichte programma’s als erkend examenvak willen gaan aanbieden, nu iets meer duidelijkheid wordt geboden over hoe en per wanneer ze dit kunnen gaan doen. We blijven onderstrepen dat er spoedig antwoord moet komen op vragen die nog leven in het veld, onder meer over een tegemoetkoming in de kosten en een eventuele verplichting van de praktijkgerichte programma’s, maar bijvoorbeeld ook over wat de invoering hiervan betekent voor het aantal eindexamenvakken en toelating tot de havo. Het is belangrijk dat scholen tijdig weten waar ze aan toe zijn, zodat een goede (verdere) voorbereiding op een invoering van deze programma’s mogelijk blijft. De minister lijkt met onder meer de aangekondigde visiebrief begin 2023 gehoor te geven aan dit pleidooi. 

Meer informatie

 

Nieuwe leerweg
Het praktijkgerichte programma is oorspronkelijk onderdeel van het traject van de nieuwe leerweg. Met dit traject zouden de gemengde en theoretische leerweg per 1 augustus 2024 worden samengevoegd; de praktijkgerichte programma's zouden dan onderdeel worden van deze nieuwe leerweg. De minister heeft echter in november 2022 aangegeven de invoering van de nieuwe leerweg voorlopig uit te stellen


* momenteel kunnen niet-pilotscholen de praktijkgerichte programma’s al aanbieden als extra-curriculair vak. Het behaalde cijfer telt dan nog niet mee in de uitslagbepaling en in het doorstroomrecht naar de havo.