Vso-scholen willen overstap naar CAO VO

01 december 2020

Het voortgezet speciaal onderwijs (vso) valt onder de cao en wetgeving van het basisonderwijs. Leraren, onderwijsondersteuners, leerlingen, ouders en anderen met een groot hart voor onderwijs hebben nu een petitie en manifest opgesteld waarin zij verzoeken het voortgezet speciaal onderwijs onder te brengen bij de wet en cao van het voortgezet onderwijs.


Aanleiding voor deze actie is de wens om leerlingen in het speciaal onderwijs volwaardig voortgezet onderwijs te kunnen bieden. Dat lukt vaak niet omdat het moeilijk is om voldoende bevoegde vakdocenten te vinden voor het voortgezet speciaal onderwijs. Er is een groot verschil in salaris met het reguliere voortgezet onderwijs, en er is minder voorbereidingstijd voor lessen en minder tijd voor begeleiding van leerlingen. Met de petitie wil de actiegroep het voortgezet speciaal onderwijs hernoemen naar gespecialiseerd voortgezet onderwijs (gvo) en het vso uit het basisonderwijs halen en onderbrengen bij de cao en wetgeving van het voortgezet onderwijs.

De VO-raad heeft eerder gesprekken gevoerd met de PO-Raad en Lecso om het voortgezet speciaal onderwijs inderdaad onder te brengen bij het voortgezet onderwijs. Uit die gesprekken is de conclusie getrokken dat de VO-raad samen met de PO-Raad en Lecso pleit voor één Wet op het Funderend Onderwijs. De VO-raad staat positief tegenover het meer synchroniseren van het vso en het vo. Voorwaarde is dat de vso-scholen dat zelf ook willen. Die ene wet op funderend onderwijs kan daar op de lange termijn aan bijdragen. Een wet op funderend onderwijs past bovendien mooi in het streven naar inclusiever onderwijs. Lecso wil binnenkort in gesprek met de initiatiefnemers van de petitie en het manifest.