VVD en CDA willen uitzonderingspositie voor profielscholen in initiatiefwet ouderbijdrage

11 december 2019

De Tweede Kamerfracties van VVD en CDA willen dat profielscholen uitgezonderd worden in het initiatiefwetsvoorstel rond de vrijwillige ouderbijdrage. De partijen hebben daarvoor een amendement ingediend tijdens de behandeling van het wetsvoorstel op 10 december 2019. Het wetsvoorstel moet regelen dat leerlingen van ouders die geen vrijwillige bijdrage betaald hebben, niet uitgesloten mogen worden van activiteiten. Het gaat om alle activiteiten die door de school georganiseerd worden. Het wetsvoorstel verbiedt het vragen van een vrijwillige ouderbijdrage niet.

Een deel van het debat ging over het risico op verschraling van het aanbod, wanneer deze wet in werking zal treden. De VO-raad waarschuwt hier al langere tijd voor en stuurde eerder een brief naar de commissie Onderwijs.

De fracties verschillen van mening in hoeverre verschraling zal optreden. SP, GroenLinks en PvdA schatten dit risico kleiner in dan bijvoorbeeld VVD, CDA en D66. Deze laatste drie partijen dienden daarom amendementen in waaronder het eerdergenoemde amendement van Heerema (VVD) en Rog (CDA). Ook dienden deze twee fracties samen een motie in die de regering verzoekt te bevorderen dat alle profielscholen een gedragscode of regeling opstellen voor de toegankelijkheid van hun scholen voor leerlingen met ouders die niet in staat zijn de bijdrage te voldoen.

Dinsdag 17 december 2019 wordt hierover gestemd.