Waar zijn de examenregelingen te vinden in de nieuwe WVO en het Uitvoeringsbesluit WVO 2020?

22 september 2022

De VO-raad krijgt veel vragen van scholen over de nieuwe vindplaats van examenregelingen; deze is met de inwerktreding van de Wet voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) en het Uitvoeringsbesluit Wet voortgezet onderwijs 2020 (UB-WVO 2020) per 1 augustus 2022 veranderd. Wij willen daarom graag verwijzen naar de in het Staatsblad gepubliceerde omzettingstabellen. Hierin staat - onder meer voor de examenregelingen - aangegeven waar scholen bepaalde wetsartikelen uit de oude WVO in de nieuwe WVO en UB-WVO 2020 kunnen terugvinden.

Op 1 augustus 2022 zijn de WVO en WVO BES vervangen door de nieuwe WVO 2020 en UB-WVO 2020. Het betreft hierbij geen inhoudelijke wijzigingen van wetgeving, maar alleen een veranderde indeling en formulering. Voor het Eindexamenbesluit VO geldt dat een deel hiervan is opgenomen in de WVO 2020 en een ander deel in het UB-WVO 2020. De regelingen in dit besluit blijven ook gewoon van kracht.

Voor scholen die naar een bepaalde examenregeling willen verwijzen - als zij bijvoorbeeld in het geval van onregelmatigheden bepaalde maatregelen willen toelichten - kan het nu echter lastig zijn de nieuwe, juiste vindplek van het wetsartikel te vinden.

De omzettingstabellen die zijn gepubliceerd in het Staatsblad kunnen hierbij helpen. Deze omzettingstabellen bevatten informatie over de vindplek van alle oude regelgeving binnen de nieuwe WVO 2020 en UB-WVO 2020. Voor de examenregelingen is deze informatie te vinden in omzettingstabel 2.


Enkele voorbeelden van gewijzigde vindplaatsen waar vaak naar gezocht wordt:

  nieuwe vindplaats
EB-VO art. 5 onregelmatigheden

WVO 2020 art. 2.61 en UB-WVO art. 3.58 en 3.59

EB-VO art. 31a, b en c PTA WVO 2020 art. 2.60 a, b en c
EB-VO art. 37a examen in voorexamenjaar WVO 2020 art. 2.56 en UB-WVO art. 3.12 en 3.36
EB-VO art. 49 en 50 uitslagbepaling UB-WVO art. 3.35 en 3.34
EB-VO art. 55 afwijkende wijze examineren UB-WVO art. 3.54 en 3.55
EB-VO art. 59 gespreid examen UB-WVO art. 3.56
EB-VO art. 60 hardheidsclausule WVO 2020 art. 2.65


Ondertussen werkt de VO-raad aan een herziening van de checklists en handreikingen waarin de correcte verwijzingen naar de nieuwe wet en het nieuwe uitvoeringsbesluit worden verwerkt. Die herziening is naar verwachting gereed in januari.