Wat betekenen de versoepelingen voor het voortgezet onderwijs?

14 februari 2022

Het kabinet heeft 15 februari 2022 diverse versoepelingen van coronamaatregelen aangekondigd. Deze gaan op verschillende momenten in. Hieronder geven wij op hoofdlijnen weer wat dit voor het (voortgezet) onderwijs betekent.

Per 16 februari

Met ingang van woensdag 16 februari wordt het dringende thuiswerkadvies versoepeld naar thuiswerken als het kan en maximaal voor 50 procent op het werk. Voor onderwijsgevend personeel gold het thuiswerkadvies al niet, maar deze algemene versoepeling betekent wel dat het weer mogelijk wordt vergaderingen en teambijeenkomsten op school te organiseren. Het advies blijft wel om dit met mate te doen.

Het blijft – tot vrijdag 25 februari – nodig voor onderwijspersoneel om 1,5 meter afstand te houden en voor zowel leerlingen als onderwijspersoneel een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de school.

Per 18 februari

Met ingang van vrijdag 18 februari zijn externe volwassenen, zoals ouders, ook weer op school welkom. Dit betekent dat ouders met hun kinderen mee naar kennismakingsbijeenkomsten en open dagen kunnen komen. Ook hiervoor geldt dat het tot vrijdag 25 februari nodig blijft 1,5 meter afstand te houden en een mondkapje te dragen bij verplaatsingen.

Per 18 februari wordt de isolatieduur voor met covid besmette personen ingekort van minimaal 7 naar minimaal 5 dagen. Voorwaarde is wel dat de betreffende persoon minimaal 24 uur klachtenvrij is.

Per 25 februari

Met ingang van vrijdag 25 februari vervallen de 1,5 metermaatregel en de mondkapjesplicht, vrijwel overal in de samenleving en ook in de scholen. Het is niet mogelijk deze maatregelen voor het onderwijs eerder te laten vervallen door de wettelijke basis die hier aan ten grondslag ligt en het tempo van besluitvorming dat hierbij hoort.

Het dragen van mondkapjes blijft wel verplicht in het openbaar vervoer en dus ook in het leerlingenvervoer.

Het vervallen van de mondkapjesplicht en de 1,5 metermaatregel kan tot zorgen leiden bij leerlingen en personeel met een kwetsbare gezondheid of een thuissituatie waarin dit speelt. Het blijft belangrijk om hier aandacht aan te schenken en in goed overleg afspraken te maken.

Het advies aan leerlingen en personeel om minimaal twee keer per week een zelftest te doen blijft gehandhaafd.