Webinars over voorstellen Curriculum.nu terug te kijken

12 december 2019

Van oktober tot december 2019 organiseerde Curriculum.nu een serie webinars, waarbij per leergebied de voorstellen voor een vernieuwd curriculum werden toegelicht en leraren, schoolleiders en -bestuurders vragen konden stellen. De focus lag hierbij op de inhoud van de voorstellen en wat deze voor de scholen betekenen. Al deze webinars zijn nu online terug te kijken.

Bekijk de webinars over:

Naast de webinars per leergebied vond ook een webinar plaats over het gehele proces: wat is er allemaal gebeurd sinds maart 2018? 

Over Curriculum.nu
In het afgelopen anderhalf jaar hebben 125 leraren en 18 schoolleiders in het kader van Curriculum.nu voor negen leergebieden voorstellen opgesteld voor de integrale curriculumherziening van het po en vo. Deze voorstellen zijn op 10 oktober jl. gepresenteerd. Minister Slob heeft op 9 december zijn reactie op de voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer zal hierover in debat gaan. Uitgebreide informatie over de voorstellen en het (verdere) proces vindt u op de website van Curriculum.nu.