Werkgevers vanaf 1 juli 2024 verplicht CO2-uitstoot van zakelijk en woon-werkverkeer te registreren

09 november 2023

Werkgevers met 100 medewerkers of meer moeten vanaf 1 juli 2024 gegevens aanleveren bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over het zakelijk en woon-werkverkeer van hun medewerkers. Dit is een uitstel van zes maanden doordat de Raad van State om verduidelijking heeft gevraagd op de toelichting van het voornemen. Het besluit zelf zal niet wijzigen.

De rapportageverplichting volgt uit de afspraak om de CO2-uitstoot drastisch terug te dringen. Met de gegevens brengt de overheid in kaart wat het aandeel van zakelijk en woon-werkverkeer is in de nationale CO2-uitstoot.

De RVO heeft een digitaal platform waar werkgevers de gegevens kunnen aanleveren. Een organisatie rapporteert in principe per jaar, of indien uitstel wordt verleend voor een half jaar. De deadline voor het aanleveren is 30 juni 2025.