Wet nieuwe scholen leidt tot zestien aanvragen voortgezet onderwijs

11 november 2021

Er zijn zestien initiatiefnemers voor nieuwe scholen in het voortgezet onderwijs die een aanvraag hebben ingediend bij DUO om in aanmerking te komen voor bekostiging vanuit het Rijk. Dat meldt minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer. Een van de aanvragen komt uit Caribisch Nederland.

De ingediende aanvragen worden komende maanden getoetst op uitnodigingsplicht, de VOG’s, de stichtingsnorm en de te verwachten kwaliteit door de onderwijsinspectie. Voor 1 juni 2022 zal de minister besluiten welke scholen voldoen aan de gestelde voorwaarden. Deze scholen kunnen dan starten op 1 augustus 2023.

Conform de wet ‘Meer ruimte voor nieuwe scholen’ konden de initiatiefnemers tussen 1 juni en 1 juli een pre-registratie doen bij DUO. De VO-raad blijft kritisch op deze nieuwe wet en de mogelijke gevolgen voor de samenwerking in de regio