Wetsvoorstel diploma’s praktijkonderwijs en vso naar de Tweede Kamer

23 september 2020

Het wetsvoorstel om in de wet op te nemen dat schooldiploma’s ook uitgereikt worden aan leerlingen in het praktijkonderwijs en het vso (uitstroomprofielen arbeidsmarktgericht en dagbesteding) is door minister Slob aan de Tweede Kamer gestuurd.

Voor het indienen van dit wetsvoorstel is vooraf gebruikgemaakt van een verplichte internetconsultatie en onderzoek van de Raad van State. Tijdens de internetconsultatie zijn vooral positieve reacties binnengekomen en de Raad van State had alleen een aantal redactionele wijzigingsvoorstellen. Met dit wetsvoorstel wordt in de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en de Wet voortgezet onderwijs BES opgenomen dat een leerling die het programma van deze opleidingen heeft voltooid een officieel erkend diploma ontvangt (aan de hand van een examenreglement), inclusief een portfolio. Zo ontvangen deze leerlingen een tastbaar bewijs van hetgeen ze hebben geleerd. Met dit wetsvoorstel lost minister Slob een van de voornemens in het regeerakkoord in. 

De VO-raad ondersteunt deze ontwikkeling van harte. Praktijkonderwijs wordt hiermee als volwaardige schoolsoort bevestigd.

Vooruitlopend op deze wettelijke verankering worden op veel scholen al sinds 2019 diploma’s uitgereikt aan leerlingen. Als het wetsvoorstel in de Tweede en Eerste Kamer is vastgesteld wordt deze gang van zaken ook wettelijk verankerd.