Zeven nieuwe aspirant-opleidingsscholen van start

12 december 2019

In de regio’s rond Zaanstad, Arnhem-Nijmegen, Tilburg, ‘t Gooi, Drenthe, Zuidoost-Utrecht en Den Haag zijn zeven aspirant-opleidingsscholen voor het voortgezet onderwijs gestart. Een positieve ontwikkeling, want ‘Samen opleiden en professionaliseren’ zou volgens de VO-raad de norm moeten zijn voor het opleiden en doorlopend professionaliseren van leraren.

Over de opleidingsscholen

Een opleidingsschool is een samenwerking tussen lerarenopleidingen en een aantal schoolbesturen uit het po, vo of mbo. Samen zorgen zij voor een goede aansluiting tussen de initiële opleiding en de onderwijspraktijk. Binnen deze partnerschappen is er een gezamenlijke visie op het samen opleiden van nieuwe leraren. Ook zijn veel partnerschappen voorlopers op het vormgeven van een doorlopende lijn van samen opleiden, begeleiding van starters en de verdere professionalisering van leraren. 'Samen opleiden en professionaliseren' draagt hiermee bij aan een duurzame impuls voor het terugdringen van het lerarentekort en de aantrekkelijkheid van het beroep.

Ambitie

De PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, VSNU en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben een gezamenlijke ambitie om uiteindelijk alle studenten van lerarenopleidingen op deze manier op te leiden. De komende drie jaar heeft het ministerie van OCW 10,6 miljoen euro beschikbaar gesteld om het samen opleiden verder te intensiveren. De aspirant-opleidingsscholen krijgen financiering voor bijvoorbeeld de inzet voor scholing en het opleiden en begeleiden van de studenten in de scholen door schoolopleiders. De aspirant-opleidingsscholen krijgen drie schooljaren tijd om zich te ontwikkelen. In het vierde jaar vindt de toetsing plaats. Na een positieve beoordeling wordt de aspirant-opleidingsschool benoemd tot erkend opleidingsschool.

Meer informatie?

Het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren ondersteunt partnerschappen van scholen en lerarenopleidingen bij het verder vergroten van de kwaliteit van het samen opleiden en professionaliseren. Bezoek de website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren.