Zorgen over welbevinden examenlichting vmbo’ers

30 november 2022

Onder docenten en schoolleiders bestaan grote zorgen over de huidige vierdejaars vmbo’ers, die nog altijd sterk kampen met de gevolgen van de coronacrisis. Er zijn nadrukkelijk zorgen over hun sociaal-emotioneel welbevinden en persoonlijke ontwikkeling. (Extra) maatregelen rondom het centrale examen 2023 zouden voor deze groep leerlingen gewenst zijn. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat Stichting Platforms vmbo (SPV) in opdracht van OCW heeft uitgevoerd naar de vertraging die de huidige examenlichting vmbo’ers heeft opgelopen en wat nodig is om hen succesvol het vmbo te laten afronden.

Het onderzoek is een vervolg op eerdere onderzoeken in 2020 en 2021. Opnieuw is aan docenten beroepsgerichte vakken, schoolleiders en leerlingen zelf gevraagd hoe de vierdejaars vmbo-leerlingen ervoor staan. De resultaten liegen er dit jaar niet om. Feitelijk hebben de huidige examenleerlingen door corona geen enkel ‘normaal’ schooljaar gehad en alleen onderbroken schooljaren meegemaakt. Docenten en schoolleiders geven aan dat de gevolgen hiervan nog altijd sterk doorwerken. De zorgen om de huidige examenlichting zijn groter dan om de examenleerlingen van vorig jaar. Nadrukkelijker dan eerdere jaren worden grote zorgen gemeld over het sociaal-emotioneel welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van deze leerlingen. Leerlingen missen structuur, ritme, het schoolse leren en het groepsgevoel. En daarmee de basis om tot leren te komen, waardoor het ook lastig is om opgedane vertraging in te lopen.

In dit kader is er behoefte aan (extra) maatregelen rondom de centrale examinering 2023, zo blijkt uit het onderzoek. Docenten en leidinggevenden geven aan dat de maatregelen van schooljaar 2021-2022 voor herhaling vatbaar zijn. Daarmee onderbouwt het onderzoek het gezamenlijke standpunt van de VO-raad, SPV en LAKS rondom de examens 2023. 

Desalniettemin heeft minister Wiersma reeds laten weten voor de examens van 2023 grotendeels terug te gaan naar de situatie van voor corona en alleen nog enkele kleine maatregelen te treffen. Deze maatregelen betreffen het verlengen van het tweede tijdvak van het centraal examen, en verlenging van de afnameperiodes van de digitale examens in het vmbo en het centraal schriftelijk en praktisch examen.