Alle onderwerpen

Onderwerp

Rekenonderwijs

De rekenvaardigheden van leerlingen in Nederland nemen af, net als de andere basisvaardigheden. Goed rekenonderwijs is cruciaal om het tij te keren. Voor scholen is ondersteuning beschikbaar bij het vormgeven van dit rekenonderwijs, onder meer vanuit het masterplan basisvaardigheden, waarvan het kabinet in mei 2022 de hoofdlijnen presenteerde.

Praktijk & ondersteuning

Masterplan basisvaardigheden

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ van het kabinet is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan onder meer de rekenvaardigheden van leerlingen. Zie voor meer informatie de themapagina 'Basisvaardigheden'

1 / 1

Wiskunde en rekenbewust vakonderwijs

Met het afschaffen van de landelijke rekentoets in 2020 is rekenen geïntegreerd in het vak wiskunde en wordt het als onderdeel van wiskunde getoetst. Op het vlak van wiskundeonderwijs vindt uitwisseling en ondersteuning plaats via de vakvereniging voor wiskundedocenten, de NVvW. Ook SLO biedt ondersteuning. 

Leerlingen zonder wiskunde krijgen sinds het schooljaar 2020-2021 een apart schoolexamen rekenen. Dit schoolexamen biedt meer mogelijkheden om rekenen in andere vakken onder te brengen en de rekenprestaties van leerlingen ook in andere vakken mee te wegen. Zie voor meer informatie hierover de onderstaande webpagina's.

Op de tweede pagina, 'Rekenen in andere vakken', staat een aantal aandachtspunten voor het vormgeven van rekenbewust vakonderwijs en wat daarbij komt kijken. De informatie is bedoeld voor (reken)coördinatoren, schoolleiding en betrokken docenten die zich inzetten om rekenen bij verschillende vakken onder te brengen. Je vindt er ook een analyse-instrument (de RekenTrajectScan) waarmee kan worden ingeschat waar de school staat, welke keuzes de school heeft en wat moet worden geregeld.

Schoolexamen rekenen

In de handreiking 'SE Rekenen vmbo-havo' van de SLO is veel specifieke informatie te vinden over rekenen en het schoolexamen rekenen. Je vindt er ook voorbeeldopgaven ter inspiratie en links naar relevante documentatie en sites.