Alle onderwerpen

Onderwerp

Basisvaardigheden

Er zijn zorgen over de beheersing van de basisvaardigheden door kinderen en jongeren. Met een ‘Masterplan basisvaardigheden’ investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis in het funderend onderwijs voor versterking van deze basisvaardigheden (taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid).

Praktijk & ondersteuning

Ondersteuning op korte termijn

Met het ‘Masterplan basisvaardigheden’ wil het kabinet een impuls geven aan de vaardigheden van leerlingen op het vlak van taal, burgerschap, digitale geletterdheid en rekenen/wiskunde. Voor scholen die hiermee aan de slag willen, is ondersteuning beschikbaar vanuit dit masterplan en andere initiatieven.

Scholen kunnen van 27 maart tot 14 april 2023 een aanvraag indienen voor de Subsidieregeling verbetering basisvaardigheden 2023. De nieuwe regeling wijkt op een aantal punten af van de subsidieregeling die in het najaar van 2022 was opengesteld. Zo vindt de toekenning van de subsidie - bij overschrijding van het subsidieplafond - niet langer plaats op basis van een loting, maar op basis van de score op de CBS-indicator.

Overzicht belangrijkste ondersteuning

  • De menukaart van het Nationaal Programma Onderwijs bevat een lijst met (aannemelijk) effectieve interventies om de basisvaardigheden te versterken.
  • Het online platform basisvaardigheden van SLO biedt een overzicht van relevante handreikingen en adviezen rond het versterken van de basisvaardigheden.
  • Scholen kunnen daarnaast voor ondersteuningsaanbod terecht op de themapagina's van de VO-raad. Hier vinden zij voor elke basisvaardigheid relevante publicaties, links, tools, bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden: 

Zie daarnaast de themapagina’s ‘Schoolontwikkeling’ en ‘Innovatie en onderzoek’ voor meer informatie over hoe je als school veranderingen op een wetenschappelijk onderbouwde manier kunt doorvoeren, hierbij gebruikmakend van beschikbare onderzoekskennis over wat wel en niet werkt.

Inzet op de langere termijn

Op de langere termijn wil minister Wiersma via vijf pijlers verder werken aan het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen: 

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
  • kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen; 
  • een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, bibliotheken);
  • door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
  • het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.

Meer informatie hierover volgt.