Alle onderwerpen

Onderwerp

Basisvaardigheden

Er zijn zorgen over de beheersing van de basisvaardigheden door kinderen en jongeren. Met een ‘Masterplan basisvaardigheden’ investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis in het funderend onderwijs voor versterking van deze basisvaardigheden (taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid).

Praktijk & ondersteuning

Ondersteuning op korte termijn

Met het ‘Masterplan basisvaardigheden’ wil het kabinet een impuls geven aan de vaardigheden van leerlingen op het vlak van taal, burgerschap, digitale geletterdheid en rekenen/wiskunde. Voor scholen die hiermee aan de slag willen, is ondersteuning beschikbaar vanuit dit masterplan en andere initiatieven.

Overzicht belangrijkste ondersteuning

Scholen kunnen daarnaast voor ondersteuningsaanbod terecht op de themapagina's van de VO-raad. Hier vinden zij voor elke basisvaardigheid relevante publicaties, links, tools, bijeenkomsten en praktijkvoorbeelden: 

Zie daarnaast de themapagina’s ‘Schoolontwikkeling’ en ‘Innovatie en onderzoek’ voor meer informatie over hoe je als school veranderingen op een wetenschappelijk onderbouwde manier kunt doorvoeren, hierbij gebruikmakend van beschikbare onderzoekskennis over wat wel en niet werkt.

Inzet op de langere termijn

Op de langere termijn wil het kabinet via vijf pijlers verder werken aan het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen: 

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
  • kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen; 
  • een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, bibliotheken);
  • door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
  • het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.

Meer informatie hierover volgt.