Alle onderwerpen

Onderwerp

Basisvaardigheden

Er zijn zorgen over de beheersing van de basisvaardigheden door kinderen en jongeren. Met een ‘Masterplan basisvaardigheden’ investeert het kabinet structureel 1 miljard euro op jaarbasis in het funderend onderwijs voor versterking van deze basisvaardigheden (taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid). Begin mei 2022 heeft de minister de hoofdlijnen van het beleid op dit vlak geschetst.

Praktijk & ondersteuning

Ondersteuning op korte termijn

Vanuit het ‘Masterplan basisvaardigheden’ is en komt ondersteuning beschikbaar voor po- en vo-scholen om een impuls te geven aan de vaardigheden van leerlingen op het vlak van taal, burgerschap, digitale geletterdheid en rekenen/wiskunde.

Zo konden scholen t/m 23 september jl. subsidie aanvragen voor het inzetten van effectieve interventies die zijn gericht op het verbeteren van de resultaten op de basisvaardigheden. 

Inzet op de langere termijn

Op de langere termijn wil minister Wiersma daarnaast via vijf pijlers verder werken aan het versterken van de basisvaardigheden van leerlingen: 

  • extra tijd en ruimte voor kwalitatief goede leraren;
  • kennis en beschikbaarheid van effectieve leermiddelen; 
  • een goede aansluiting en gedeelde verantwoordelijkheid tussen school en omgeving (ouders, bibliotheken);
  • door middel van onderzoek en monitoring goed zicht krijgen op de resultaten van basisvaardigheden en effectieve interventies;
  • het ontwikkelen van een goed, landelijk curriculum, zodat het onderwijs een heldere opdracht heeft.

Meer informatie hierover volgt. 

Voor ondersteuning specifiek op het vlak van taal (leesonderwijs), rekenen/wiskunde en burgerschap verwijzen we door naar onze themapagina’s: