Alle onderwerpen

Onderwerp

Samen opleiden en professionaliseren

Besturen en -scholen dragen veel bij aan een goede opleiding van leraren, die hen voorbereidt op de praktijk. In partnerschappen Samen Opleiden zetten scholen, besturen en lerarenopleidingen zich gezamenlijk in voor het versterken van de kwaliteit van (aanstaande) leraren. Inmiddels participeert meer dan de helft van de schoolbesturen in het vo in zo’n partnerschap Samen Opleiden.

Praktijk & ondersteuning

Inzichten uit onderzoek

In opdracht van het ministerie van OCW onderzocht ECBO hoe Samen Opleiden en Professionaliseren het best vorm kan krijgen om te komen tot 100 procent opleiden van studenten via Samen Opleiden. ECBO inventariseerde de huidige praktijk van partnerschappen en de ervaren meerwaarde van Samen Opleiden. Uit het onderzoek (juni 2021) blijkt dat nagenoeg alle respondenten (zeer) tevreden zijn over Samen Opleiden & Professionaliseren. De belangrijkste voordelen zijn volgens de respondenten een betere samenwerking tussen de scholen en de lerarenopleiding(en), een betere afstemming tussen theorie en praktijk en versterking van de begeleidingskwaliteit.

Platform Samen Opleiden & Professionaliseren

In partnerschappen Samen Opleiden & Professionaliseren bundelen schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen hun krachten om samen een duurzame inrichting van opleiding én professionalisering voor leraren te realiseren. Het platform zet zich in voor versterking van de samenwerking tussen lerarenopleidingen en besturen en scholen in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en is een initiatief van de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VH en UNL.

Meer weten? De website van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren bevat dossiers en katernen over actuele onderwerpen, zoals het Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review, de Ambitie 100% Samen Opleiden en Een samenhangend curriculum ontwerpen in de driehoek, waarin informatie, ondersteuning en tools bij deze belangrijke thema’s worden aangeboden.  

Daarnaast bevat de website een agenda, nieuws en een uitgebreide kennisbank met praktijkvoorbeelden, tools, podcasts, onderzoeksrapporten en relevante publicaties. Op de landkaart staan alle partnerschappen Samen Opleiden po, vo en mbo. De profielpagina’s bevatten meer informatie over elk partnerschap, de betrokken partners en inspirerende voorbeelden uit de praktijk van Samen Opleiden. 

Bekijk hieronder uitgelicht aanbod van het Platform Samen Opleiden & Professionaliseren: