Alle onderwerpen

Onderwerp

Schoolleider, van teamleider tot rector

Of je nu teamleider bent, afdelingsleider, conrector of directeur-bestuurder, je bent schoolleider in hart en nieren! Je vindt het belangrijk jezelf continu te ontwikkelen als leider binnen het onderwijs en de school, vakgenoten te inspireren en geïnspireerd te worden, je vindt de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs van groot belang en je wilt je samen hard maken voor de middelen die daarvoor nodig zijn. Dit natuurlijk met als doel om elke leerling goed onderwijs te bieden.

Welkom

Schoolleiders in het voortgezet onderwijs

Leidinggeven aan de realisatie van goed onderwijs is een verantwoordelijkheid van meerdere leidinggevenden binnen de school: van team- en afdelingsleider tot eindverantwoordelijk directeur. Als schoolleider heb je een sleutelrol binnen de schoolorganisatie waarin je de omstandigheden creëert waarin leerlingen het best tot hun recht kunnen komen. Goed onderwijs voor elke leerling vraagt dus om goede schoolleiders: vandaag maar ook morgen en de komende jaren. Daarom is het van belang dat de positie en rol van de schoolleider als individu, maar ook de beroepsgroep als geheel versterkt wordt!

Je vindt op deze pagina relevante informatie voor schoolleiders, van nieuws en evenementen tot de mogelijkheid om je uit te spreken over beleid

De uitdaging is om in het schoolplan vooral ook de leerling te betrekken, maar dit jaar had iedereen amper tijd over. We hebben hier een extern bureau voor ingehuurd. Na een speciaal event is de algehele leerlingbetrokkenheid echt versterkt!

Ronald Schaefer Plaatsvervangend rector Corlaer College, Nijkerk

Vragen
Wat is de definitie van een schoolleider?

Volgens de Beroepsstandaard schoolleiders VO wordt een schoolleider als volgt gedefiniëerd:

‘Een schoolleider in het voortgezet onderwijs geeft onderwijskundig en/of organisatorisch leiding en draagt tevens personele verantwoordelijkheid in school. Deze valt onder de Fuwasys salarisschalen 11 t/m 16.’

Ben ik een schoolleider?
 • Draag je personele verantwoordelijkheid voor (een deel van) de school?
 • Draag je onderwijskundige en/of organisatorische verantwoordelijkheid voor (een deel van) de school?

Is je antwoord op deze vragen 'Ja', dan beschouwen wij je als een schoolleider. Je bent hiermee automatisch onderdeel van de beroepsgroep schoolleiders!

Is je antwoord op één van deze vragen 'Nee', beschouwen wij je (nog) niet als schoolleider. Wellicht ben je geïnteresseerd in het vak van schoolleider! We adviseren je dan het Leertraject Oriëntatie op Leiderschap van de VO-academie.

Welke typen schoolleiders bestaan er?

Er zijn verschillende benamingen op scholen voor mensen die leidinggeven. Bijvoorbeeld:

Middenmanagers

 • teamleider;
 • afdelingsleider;
 • sectievoorzitter;
 • conrector;
 • ...en meer

Eindverantwoordelijk schoolleiders

 • (adjunct-)directeur;
 • locatiedirecteur;
 • rector-bestuurder
 • ...en meer

De inhoud van deze functies kan verschillend zijn, maar in alle functies geef je leiding aan de kwaliteit van het onderwijs en/of de organisatie en ben je verantwoordelijk voor (een deel van) het personeel van de school.

Lancering Beroepsstandaard schoolleiders VO op YouTube

Hoe word ik schoolleider?

Ben je benieuwd hoe je schoolleider in het voortgezet onderwijs kunt worden? 

Het Ministerie van OCW heeft een vraag- en antwoordpagina over hoe je schoolleider kunt worden.

Daarnaast biedt Onderwijsloket uitgebreide informatie over wat het schoolleiderschap inhoudt, inclusief salarisinformatie.

Op weg naar een platform voor en door schoolleiders

Het is van belang dat zowel de positie van de schoolleider binnen de school als de positie van de schoolleider binnen de sector wordt versterkt.

Een sterke beroepsgroep:

 • neemt met een duidelijke stem deel aan het publieke debat over onderwijs en oefent invloed uit op beleid en politiek. Schoolleiders doen dat in samenspel met bestuurders, ieder vanuit de eigen rol; 
 • ontwikkelt zich en heeft zelf de regie over de richting van die professionele ontwikkeling, hoe het beroep zich ontwikkelt (beroepsstandaard) en welke kwaliteit wordt nagestreefd; 
 • staat sterk(er) in het zorgdragen voor de juiste begeleiding in alle loopbaanfasen en de benodigde randvoorwaarden om het beroep goed uit te oefenen (waaronder de positie van de schoolleider, bijvoorbeeld in de arbeidsvoorwaarden en cao);
 • zorgt ervoor dat het schoolleiderschap een aantrekkelijk beroep blijft zodat er ook in de toekomst voldoende schoolleiders zijn.
   

Herken jij je in de schoolleider die we in de intro omschrijven? Dan ben je aan het juiste adres bij een nieuw schoolleidersplatform dat ontwikkeld wordt voor en door schoolleiders.

Wat is een schoolleidersplatform in het kort?

Het vak van schoolleider is een vak om trots op te zijn! Wij faciliteren dit door – samen met schoolleiders – te werken aan een schoolleidersplatform. Een schoolleidersplatform vormt het vertrekpunt om werk te maken van sterk schoolleiderschap - zelfstandig en met collega's. Je bent hier bezig met de inhoud van het vak én de beroepskwaliteit! Het is een plek waar je collega-schoolleiders ontmoet en instrumenten vindt om de kwaliteit van je eigen leiderschap te versterken. Een inspirerende omgeving, vormgegeven voor en door schoolleiders, waar relevant bestaand ondersteuningsaanbod gebundeld is en waar nieuwe initiatieven vanuit schoolleiders kunnen ontstaan.

Naast een plek om te ontmoeten en geïnspireerd te worden geeft een schoolleidersplatform de mogelijkheid om je uit te spreken over wat je belangrijk vindt voor de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Jouw input wordt gehoord, zowel ten behoeve van beleidsvorming op landelijk niveau als voor het vaststellen van de middelen die je als schoolleider nodig hebt om je werk goed te doen.

Een schoolleidersplatform wordt ontwikkeld door en voor schoolleiders op initiatief van de VO-raad en het Schoolleidersregister VO (SRVO). Meer informatie over het project vind je hier.

De eerste stap die we gezamenlijk hebben gezet is het bieden van een overzicht van relevante informatie voor schoolleiders. Op de huidige pagina vind je deze informatie gebundeld (gebruik hiervoor het navigatiemenu links).

Benieuwd naar het project, de gerealiseerde en toekomstige stappen? Ga naar de projectpagina over een schoolleidersplatform!