Aangesloten leden: samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo zijn aangesloten lid van de VO-raad. De samenwerkingsverbanden hebben zich verenigd in de Sectorraad swv vo.  Deze webpagina is in eerste instantie ingericht voor leidinggevenden van de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo. We kunnen ons voorstellen dat er meer belangstellenden zijn voor de content op deze pagina. Deze pagina is nog in ontwikkeling.

 

Dit zijn de thema's waar wij ons mee bezig houden:
Passend Onderwijs breed

Als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs zijn de regionale samenwerkingsverbanden VO nog meer dan voorheen een belangrijke partij in het voortgezet onderwijs. Daarom is een goede aansluiting van (het bestuur van) de VO-raad met de samenwerkingsverbanden van groot belang voor de sector. Met name de eindverantwoordelijke directeuren, c.q. directeur-bestuurders ziet de VO-raad als een belangrijke partij.

Download: Aanpak thuiszitters in het kader van NPO - good practice

Aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Meer informatie volgt

Financiën, organisatie en personeel
Ketensamenwerking

Meer informatie volgt

Aangesloten lidmaatschap

Het aangesloten lidmaatschap is een nieuwe mogelijkheid om de samenwerking met de swv’en binnen de VO-raad vorm te geven. Aanleiding was enerzijds de leidinggevenden van de swv’en te ondersteunen bij hun werkzaamheden (bijv. door uitwisseling van ervaringen of door scholing) en anderzijds de swv’en te betrekken bij de verdere implementatie van passend onderwijs.

Lees alle informatie over het aangesloten lidmaatschap in de bijlage Aangesloten lidmaatschap sectorraad swv vo.​

 

Samenstelling kerngroep

De Sectorraad samenwerkingsverbanden vo heeft zeven gekozen leden die de sectorraad (de aangesloten samenwerkingsverbanden) vertegenwoordigen in landelijke overlegstructuren.

De zeven leden zijn verenigd in de kerngroep.

Marieke Dekkers (voorzitter)

 • Portefeuilles: kerngroep en omgeving | naar inclusiever onderwijs
 • Voorzitter CvB Koers VO

Marieke Dekkers

Pieter van Dijk (lid)
 • Portefeuilles: naar inclusiever onderwijs | contactpersoon SPO
 • Directeur swv Passend Onderwijs VO Barneveld - Veenendaal

Jan Houwing (lid)
 • Portefeuilles: financiën, organisatie en personeel | kerngroep en omgeving 
 • ​Directeur-bestuurder swv VO Groningen Stad

 

Frans Jordaan (lid)
 • Portefeuilles: kerngroep en achterban | aansluiting onderwijs-jeugd 
 • Directeur-bestuurder swv Amstelland en de Meerlanden

 

Riemer Poortstra (lid)
 • Portefeuilles: passend onderwijs breed | financiën, organisatie en personeel
 • Directeur swv V(S)O Eemland

Riemer Poortstra

Myrthe Scheltema de Heere (lid)

 • Portefeuilles: aansluiting onderwijs-jeugd | passend onderwijs breed
 • Directeur swv VO Kop van Noord-Holland

Myrthe Scheltema de Heere

 

​ 

Contact sectorraad samenwerkingsverbanden vo
E-mail secretariaat kerngroep: kerngroepsectorraadswvvo@gmail.com.

 

Linkedin
Volg ons ook op LinkedIn.   ​