Aangesloten leden: samenwerkingsverbanden

De samenwerkingsverbanden passend onderwijs vo zijn aangesloten lid van de VO-raad. De samenwerkingsverbanden hebben zich verenigd in de Sectorraad swv vo.  Deze webpagina is in eerste instantie ingericht voor leidinggevenden van de Sectorraad samenwerkingsverbanden vo. We kunnen ons voorstellen dat er meer belangstellenden zijn voor de content op deze pagina. Deze pagina is nog in ontwikkeling.

 

Dit zijn de thema's waar wij ons mee bezig houden:
Passend Onderwijs breed

Als gevolg van de invoering van Passend Onderwijs zijn de regionale samenwerkingsverbanden VO nog meer dan voorheen een belangrijke partij in het voortgezet onderwijs. Daarom is een goede aansluiting van (het bestuur van) de VO-raad met de samenwerkingsverbanden van groot belang voor de sector. Met name de eindverantwoordelijke directeuren, c.q. directeur-bestuurders ziet de VO-raad als een belangrijke partij.

Download: Aanpak thuiszitters in het kader van NPO - good practice

Aansluiting onderwijs-jeugdhulp

Meer informatie volgt

Financiën, organisatie en personeel
Ketensamenwerking

Meer informatie volgt

Aangesloten lidmaatschap

Het aangesloten lidmaatschap is een nieuwe mogelijkheid om de samenwerking met de swv’en binnen de VO-raad vorm te geven. Aanleiding was enerzijds de leidinggevenden van de swv’en te ondersteunen bij hun werkzaamheden (bijv. door uitwisseling van ervaringen of door scholing) en anderzijds de swv’en te betrekken bij de verdere implementatie van passend onderwijs.

Lees alle informatie over het aangesloten lidmaatschap in de bijlage Aangesloten lidmaatschap sectorraad swv vo.​

 

Samenstelling kerngroep

De Sectorraad samenwerkingsverbanden vo heeft vijf gekozen leden die de sectorraad (de aangesloten samenwerkingsverbanden) vertegenwoordigen in landelijke overlegstructuren.

De vijf leden zijn verenigd in de kerngroep.

Marieke Dekkers (voorzitter)
Portefeuilles: passend onderwijs breed & keten pro/vso
Lid CvB Swv Koers VO

Marieke Dekkers

Myrthe Scheltema de Heere (lid)
Portefeuilles: verbinding onderwijs-jeugd & keten po/vo/mbo
Directeur Swv VO Kop van Noord-Holland

Myrthe Scheltema de Heere

Angelica Garcia Asensio (lid)
Portefeuilles: verbinding onderwijs-jeugd & keten po/vo/mbo
Directeur Swv Rivierenland

Angelica Garcia Asensio

Riemer Poortstra (lid)
Portefeuilles: keten pro/vso, & financiën, organisatie en personeel
Directeur Swv V(S)O Eemland

Riemer Poortstra

Jan Houwing (lid)
Portefeuilles: passend onderwijs breed & financiën, organisatie en personeel
​Directeur Bestuurder Samenwerkingsverband VO Groningen Stad

 

Jan Houwing

 

 

​ 

Contact sectorraad samenwerkingsverbanden vo
E-mail secretariaat kerngroep: kerngroepsectorraadswvvo@gmail.com.